[Opcions de gestió]

L'assistència per a la importació i exportació de les [Opcions de gestió] es mostra a continuació.
: Es pot importar o exportar
: No es pot importar ni exportar

[Gestió d'usuaris]

Opció
Importar i exportar
[Opcions d'informació d'administrador del sistema]
[Gestió de l'ID de departament]
*1
*1 L'[Gest. recompte] és "."

[Gestió del dispositiu]

Opció
Importar i exportar
[Opcions d'informació del dispositiu]
[Seleccionar país/regió]
[Mostrar registre de treballs]
[Mostrar informació consumibles (RUI/Estat del tòner)]
[Llegir + Canon PRINT Business]
[Notif.comprov. opcions paper]
[Canon Genuine Mode]

[Opcions IU remota/Actualitzar microprogramari]

Opció
Importar i exportar
[Opcions d'IU remota]
[Opcions d'ús remot]
[Actualitzar microprogramari]

[Gestió de dades]

Opció
Importar i exportar
[Importar/Exportar]
[Activar Prod. Ext'd Survey Prog.]
[Inicialitzar clau i certificat]
[Inicialitzar llibreta d'adreces]
[Menú Inicialitzar]

[Opcions de seguretat]

Opció
Importar i exportar
[Opcions d'autenticació/de contrasenya]
[Opcions de xifratge]
[Verificar el sistema a l'inici]

[Inicialitzar totes les dades/opcions]

Opció
Importar i exportar
[Inicialitzar totes les dades/opcions]
9RXE-0CR