Configuració de les opcions del fax (Guia de configuració del fax)

Quan premeu [Fax] a la pantalla [Inici] del tauler de control per primera vegada, apareix la pantalla (Guia de configuració de faxos) per configurar els elements per a utilitzar el fax. Configureu les opcions del fax mitjançant el següent procediment, seguint les instruccions que apareixen a la pantalla.
L'equip ha de reiniciar-se per aplicar les opcions configurades amb la Guia de configuració del fax.

Pas 1: Iniciar la guia de configuració del fax

1
Al tauler de control, premeu [Fax] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
La pantalla [Guia de configuració de faxos] es mostra a la pantalla.
Quan no apareix la pantalla [Guia de configuració de faxos]
Si la pantalla [Guia de configuració de faxos] no apareix després de prémer [Fax] a la pantalla [Inici], o per a restablir el fax amb la Guia de configuració de faxos, utilitzeu el següent procediment per a mostrar la [Guia de configuració de faxos].
Pantalla [Inici] del tauler de control [Menú] [Opcions de funció] [Comú] [Guia de configuració de faxos].
2
Premeu [Configurar ara] [Següent].
La pantalla [Registrar número telèfon unitat] es mostra a la pantalla.

Pas 2: Registre del número de fax i el nom de la unitat

Registreu el número de fax i el nom de la unitat (nom o raó social). Aquesta informació s'imprimeix juntament amb les dades del fax en la destinació.
1
A la pantalla [Registrar número telèfon unitat], introduïu el número de fax de l'equip i premeu [Aplicar].
Després que aparegui el missatge [Opcions configurades.], apareix la pantalla que us guia per registrar el nom de la unitat.
2
Premeu [Següent].
La pantalla [Registrar el nom de la unitat (Fax)] es mostra a la pantalla.
3
Introduïu el nom o el nom de l'empresa i premeu [Aplicar].
Després que aparegui el missatge [Opcions configurades.] apareixerà la pantalla [Opcions mode RX].

Pas 3: Configuració del mode RX

Respongueu a les preguntes de la pantalla per seleccionar el mode RX adequat.
1
A la pantalla [Opcions mode RX], premeu [Següent].
2
Respongueu a les preguntes que apareixen a la pantalla prement [Sí] o [No].
Quan hàgiu acabat de respondre a totes les preguntes, el mode RX seleccionat apareixerà a la pantalla.
En connectar el TELEPHONE 6 KIT opcional
A la pregunta [Voleu connectar un telèfon al dispositiu?], premeu [Sí].
A la pregunta [Voleu utilitzar el contestador automàtic del telèfon per connectar-vos al dispositiu?], premeu [No].
3
Comproveu el mode RX seleccionat.
Els modes RX funcionen de la següent manera:
* En funció del país, el [Commutador de xarxa] també està disponible per al mode de recepció. Canvi del mode de recepció de faxos i configuració de l'acció en rebre un fax
[Fax/Telèfon (Canvi automàtic)]
Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
Els faxos es reben automàticament.
Si es rep una trucada telefònica, l'equip sona. Despengeu l'auricular per respondre la trucada.
[Automàtic]
S'utilitza només per als faxos.
Els faxos es reben automàticament.
Les trucades telefòniques entrants no es poden agafar.
[Contestador]
Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
Els faxos es reben automàticament.
Quan es rebi una trucada telefònica, es pot utilitzar la funció de contestador automàtic per enregistrar missatges. Podeu agafar la trucada despenjant l'auricular abans que comenci l'enregistrament.
* Configureu el contestador automàtic perquè la funció d'enregistrament s'activi quan l'equip hagi sonat un o dos cops.
* Quan enregistreu el missatge, és recomanable que deixeu uns quatre segons de silenci o que el missatge no duri més de 20 segons.
[Manual]
Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
L'equip sona en rebre faxos i trucades telefòniques.
Si sentiu un to de fax quan despengeu l'auricular, rebeu el fax manualment. Recepció de faxos
També podeu configurar el paràmetre per rebre faxos automàticament després que l'equip hagi sonat una estona determinada. [Canviar a RX automàtic]
4
Premeu [Aplicar].
La pantalla [Connectar la línia telefònica] es mostra a la pantalla.

Pas 4: Connexió a la línia telefònica

Utilitzeu el cable telefònic subministrat per connectar l'equip a la línia telefònica.
Si utilitzeu un telèfon o el TELEPHONE 6 KIT opcional, connecteu-lo a l'equip.
1
Connecteu el cable telefònic subministrat a la presa de línia telefònica (LÍNIA) de l'equip i al connector de línia telefònica de la paret.
Connecteu l'auricular o el telèfon a la presa de l'auricular o de telèfon externa (HAND SET/EXT) de l'equip.
Quan connecteu un telèfon amb funció de fax, assegureu-vos de desactivar l'opció de recepció automàtica de fax al telèfon.
Segons el tipus de telèfon que tingui connectat, pot ser que l'equip no pugui enviar o rebre faxos correctament.
2
A la pantalla [Connectar la línia telefònica], premeu [Finalitzar].
Apareix la pantalla que confirma que desitgeu sortir de la Guia de configuració del fax.
3
Premeu [Sí] [Acceptar].
4
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
S'apliquen les opcions configurades a la Guia de configuració del fax i el tipus de línia telefònica es configura automàticament.
Si el tipus de línia telefònica no es configura automàticament
Configureu el tipus de línia telefònica manualment. [Seleccionar el tipus de línia]
* Si no coneixeu el tipus de la vostra línia telefònica, poseu-vos en contacte amb la vostra companyia telefònica. Depenent del vostre país, [Seleccionar el tipus de línia] pot no estar disponible.
Com emetre un so d'alerta quan el microtelèfon no està ben col·locat a la base
Podeu seleccionar si l'equip emet un so d'alerta quan l'auricular d'un telèfon o el TELEPHONE 6 KIT opcional connectat a l'equip no està ben col·locat a la base.
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota)  [Settings/Registration]  [TX Settings]  [Fax TX Settings]  [Edit]  Seleccioneu la casella [Off-Hook Alarm] i ajusteu el volum  [OK]
Al tauler de control, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Opcions de funció] per configurar els paràmetres. [Alarma telèfon despenjat]
9RXE-023