Connexió a una LAN sense fil introduint un codi PIN (Mode de codi PIN per a WPS)

Si l'encaminador LAN sense fil admet el Mode de codi PIN per a WPS, podeu establir una connexió registrant a l'encaminador LAN sense fil un codi PIN generat a l'equip. Utilitzeu un ordinador per registrar un codi PIN.
Fan falta privilegis d'administrador per connectar-se a una LAN sense fil.
Preparatius necessaris
Accediu a l'encaminador LAN sense fil des d'un ordinador i activeu el registre d'un codi PIN per a WPS.
* Per obtenir més informació sobre com registrar un codi PIN per a WPS, consulteu el manual de l'encaminador LAN sense fil.
1
Al tauler de control, premeu [Opcions de xarxa sense fil] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
La pantalla [Seleccionar xarxa] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [Iniciar la sessió]. ID i PIN d'administrador del sistema
Si apareix el missatge [Voleu activar la LAN sense fil?], premeu [Sí].
Si apareix el missatge [No s'ha pogut trobar el punt d'accés.], premeu [Tancar].
2
Premeu [Altres connexions].
3
Premeu [Mode de codi PIN per a WPS].
Es genera un codi PIN.
Quan aparegui la pantalla, heu de registrar el codi PIN per a WPS a l'encaminador LAN sense fil abans de 10 minuts.
4
Accediu a l'encaminador LAN sense fil des d'un ordinador i registreu el codi PIN per a WPS a l'encaminador.
5
Quan aparegui el missatge [Connectat.] al tauler de control, premeu [Tancar].
Si l'equip es connecta a una LAN sense fil, [] apareixerà a la pantalla [Inici] i a la pantalla de cada funció.
6
Espereu-vos uns minuts.
De manera predeterminada es defineix una adreça IP automàticament.
Per utilitzar una adreça IP específica, definiu-la manualment.
Configuració d'adreces IPv4
Configuració d'adreces IPv6
Si apareix un missatge d'error durant l'operació i no es pot establir la connexió
Premeu [Tancar] i repetiu el procediment a partir del Pas 2.
9RXE-01E