Les impressions s'inclinen

Aquest símptoma pot ocórrer quan les guies de paper estan alineades però massa soltes o massa ajustades. Comproveu les guies de paper i alineeu-les amb l'amplada del paper. Càrrega de paper
Calaix de paper
Safata multiús
9RXE-0F8