Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama

Birden fazla pasaportu birlikte tek bir yaprak üzerine kopyalamak için Pasaport Kopyalama işlevini kullanabilirsiniz. Bu, kumanda panelindeki [Ana Ekran] içinden hızlıca gerçekleştirilebilir.
1
Pasaportu plaka camı üzerine yerleştirin.
1
Besleyiciyi açın.
2
Taranacak sayfayı aşağı bakacak şekilde ve pasaportun köşesini gösterildiği gibi plaka camının sol üst köşesiyle hizalayarak yerleştirin.
3
Besleyiciyi yavaşça kapatın.
2
Kumanda panelinde, [Ana Ekran] içinde [Pasaport Kopyası] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı
[Pasaport Kopyası] ekranı görüntülenir.
3
Pasaport sayısı ile 2 taraflı yazdırma kullanılıp kullanılmayacağını içeren seçenek kombinasyonunu belirleyin.
[2'si 1 arada (2 Taraflı)]
2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak iki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile dört pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.
[4'ü 1 arada (2 Taraflı)]
2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile sekiz pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.
[2'si 1 arada]
İki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.
[4'ü 1 arada]
Dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.
4
Kopyalama için kullanılacak kağıdı içeren kağıt kaynağını seçin.
Kopyalama ekranı görüntülenir.
5
Kopya sayısını ayarlayın.
[Kopya Sayısı] öğesine basın, kopya sayısını girmek için sayı tuşlarını kullanın ve ardından [Kapat] öğesine basın.
* Kopya oluşturmak için Pasaport Kopyalama işlevini kullandığınızda, kopyalama oranı kopyalama için kullanılan kağıdın boyutuna ve birleştirilecek pasaport sayısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kopyalama oranını manuel olarak değiştirmek için [Kopya Oranı] öğesine de basabilirsiniz.
* 4. adımda seçilen kağıt kaynağını (kopyalama için kullanılan kağıt) değiştirmek için [Kağıt] öğesine basabilirsiniz.
6
Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri
Yoğunluğu ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
Birleştirilecek pasaport sayısını (N sayfa 1 arada) ve 3. adımda seçilen 2 taraflı kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.
7
[Başlat] öğesine basın.
İlk pasaport taranır.
8
[Sonraki Orijinali Tara] mesajı görüntülendiğinde bir sonraki pasaportu plaka camına yerleştirin ve [Sonraki Orijinali Tara] öğesine basın.
Bir sonraki pasaport taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm pasaportları tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Her bir pasaport için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] öğesine de basabilirsiniz.
9
[Baskıyı Başlat] öğesine basın.
Taranan pasaportlar yazdırılır.
Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] [Evet] öğelerine basın. Kopyalama İşlemlerini İptal Etme
Kopyalama işinin durumunu ve günlüğünü görüntülemek için [Drm Denetlme] öğesini kullanın. Yazdırma İşinin Durumunu ve Günlüğü Görüntüleme
9RY7-06Y