Faks Gönderme ve Alma Hazırlığı

Makineyle faks gönderip almak için, başlangıç ayarlarını yapılandırmak üzere kumanda panelini (Faks Kurulum Kılavuzu) kullanmanız gerekir. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak başlangıç ayarlarını yapılandıramazsınız. Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu)
Bilgisayardan Faks Gönderirken
Faks göndermek için kullanılan her bilgisayarda gerekli hazırlıkları yapmanız gerekir.
Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı
Başlangıç Ayarlarını Değiştirme
Faks Kurulum Kılavuzu ile yapılandırılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama
Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme
Gönderilme tarihi ve saati ile makinenin faks numarası da dahil olmak üzere gönderici bilgileri, hedefte faks verileriyle birlikte yazdırılır. Yazdırma konumunu ve faks numarasına eklenen işareti değiştirebilir veya bunu yazdırmamayı tercih edebilirsiniz. [İletim Terminal Kimliği]
Gönderilen ve alınan faksları otomatik olarak iletmek ve kaydetmek için ayrı ayarlar yapılandırmanız gerekir. Faksları İletme ve Yedekleme Ayarlarını Yapılandırma
9RY7-060