Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı

Faks göndermek için kullanılacak her bilgisayar için aşağıdaki hazırlıkları gerçekleştirin.

1. Adım: Sürücüyü Bilgisayara Yükleme

Faks göndermek için kullanılacak bilgisayara faks sürücüsünü yükleyin. Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme

2. Adım: Departman Kimliği'ni ve PIN'ini Ayarlamak İçin Bir Sürücü Kullanma

Makinede Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde, faks sürücüsünü belirterek Departman Kimliği'ni ve PIN'ini ayarlayın. Bir Bilgisayarda Departman Kimliği'ni ve PIN'ini Ayarlama
* Departman Kimliği Yönetimi kullanılmadığında bu adımı atlayabilirsiniz. 3. adıma geçin.

3. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma

Bir bilgisayardan faks göndermek kullanışlı olsa da bunları yanlış numaralara gönderme riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için, faks sürücüsünü kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırmanız önerilir.

Windows Kullanırken

1
[] (Start)  [] (Settings)  [Cihazlar]  [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.
[Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.
2
Makinenin faks sürücüsüne tıklayın [Manage] [Yazdırma tercihleri].
Faks sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranı görüntülenir.
3
Güvenli gönderme için ayarları yapılandırın.
Faks numarası onayını etkinleştirin.
Harici bir bağlanma numarası ayarlayın.
TX İş Günlüğü tutun.
Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere [Yazdırma tercihleri] ekranında [Yardım] öğesine tıklayın.

macOS Kullanırken

Yazdırma iletişim kutusunu (faks sürücüsü ayarı ekranı) kullanarak güvenli şekilde faks göndermek için ayarları yapılandırın.
Faks numarası onayını etkinleştirin.
Harici bir bağlanma numarası ayarlayın.
Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere yazdırma iletişim kutusundaki [] öğesine tıklayın.

4. Adım: Faks Gönderme Testi

Yükleme ve kurulum tamamlandığında, faksları doğru şekilde gönderip gönderemediğinizi görmek için test yapabilirsiniz. Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)
9RY7-061