[Genel Ayarlar]

Taranan verilerin ve faksların iletilmesini kısıtlamaya ve ayrıca verileri gönderirken onay ekranı görüntülenmesine ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Yeni Hedefleri Kısıtla]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder] [Genel Ayarlar]
Taranan verileri ve faksları Adres Defteri'nde veya LDAP sunucusunda kayıtlı hedeflere gönderirken belirtilebilecek hedeflerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtin. Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama
[Kapalı]
[Açık]

[Günlükten Tekrar Gönd. Kısıtla]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder] [Genel Ayarlar]
Tarama ve faks işleri için hedeflerin TX İş Günlüğü'nden belirtilmesinin yasaklanıp yasaklanmayacağını belirtin. Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama
[Kapalı]
[Açık]

[Kodlu Arama İlt Kullnrkn Onyl]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder] [Genel Ayarlar]
Hedef, Kodlu Arama numarası kullanılarak belirtildiğinde kayıtlı hedef onay ekranının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin. Gönderme Öncesinde Hedefi Onaylama
[Kapalı]
[Açık]

[Gönderm. Önce Hedefi Doğr.]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder] [Genel Ayarlar]
Bir e-posta, faks veya I-Faks gönderdiğinizde bir hedef onayı ekranı gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin. Gönderme Öncesinde Hedefi Onaylama
[Kapalı]
[Açık]
[Yalnızca Sıralı Yayın için]

[İş Kabul Edildiğinde Bild. Görüntüle]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder] [Genel Ayarlar]
Taranan verileri ve faksları göndermek dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. Tarama veya faks işlemleri gerçekleştirildikten sonra alımın iş olarak onaylanması ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
[Açık] öğesini seçtiğinizde, gönderme durumunu ve günlüğünü gösteren bir ekran görüntüleyebilirsiniz.
[Kapalı]
[Açık]
9RY7-0AS