כיבוי המכשיר

בנוסף לשימוש במתג ההפעלה בחזית המכשיר, ניתן גם לכבות אותו באמצעות השימוש ב-Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). ניתן גם להגדיר את המכשיר לכיבוי אוטומטי בימים ובשעות שבהם אינו נמצא בשימוש.
כיבוי המכשיר מוחק את כל הנתונים הממתינים להדפסה.
הנתונים הבאים נשארים מאוחסנים מבלי להימחק גם אם המכשיר כבוי:
נתונים שהתקבלו ונשמרו בזיכרון
נתונים ממתינים לשליחה
דוחות שיודפסו אוטומטית לאחר שליחת נתונים או קבלתם

כיבוי המכשיר באמצעות מתג ההפעלה

1
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
לוח הבקרה נכבה, והחשמל נכבה.
ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמכשיר יכבה. אפשר לנתק את כבל החשמל רק לאחר הכיבוי.
הפעלת המכונה שוב
המתן לפחות 10 שניות לאחר הכיבוי לפני הפעלת המכשיר.

כיבוי המכשיר באמצעות השימוש ב-Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)

נדרשות הרשאות מנהל כדי לכבות את המכשיר באמצעות השימוש ב-Remote UI (ממשק משתמש מרוחק).
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Device Management]‏ [Remote Shutdown].
מסך [Remote Shutdown] מוצג.
4
ב-[Device Status], בדוק שאין פונקציות פועלות ולאחר מכן לחץ על [Execute].
תופיע הודעת אישור הכיבוי.
5
לחץ על [OK].
יוצג מסך המציין שהמכשיר נמצא בתהליך כיבוי, והכיבוי יתבצע לאחר מכן.
כשמכשיר כבוי, ממשק המשתמש המרוחק מנותק.

הגדרת ימי השבוע ותזמון הכיבוי האוטומטי של המכשיר

הגדר הגדרות אלה באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. לא ניתן להשתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את ההגדרות.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Timer Settings]‏ [Edit].
מסך [Edit Timer Settings] מוצג.
4
בחר את תיבת הסימון [Set Auto Shutdown Weekly Timer].
5
הזן את שעת כיבוי המכשיר בכל יום בשבוע.
אם בחרת בתבנית 12 שעות לתצוגת הזמן, בחר [AM] או [PM] לאחר הזנת השעה.
6
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
7
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
מקרים שבהם לא יתבצע כיבוי בזמן שהוגדר
במקרים הבאים, לא יתבצע כיבוי בזמן שהוגדר:
כאשר מחוון הנתונים בלוח הבקרה דולק או מהבהב לוח הבקרה
כאשר מסך [Menu] או המסך Check Counter מוצג בלוח הבקרה
בעת יבוא או ייצוא נתונים
בעת עדכון הקושחה
המכשיר יכבה דקה לאחר הזמן שהוגדר או שיתבצע ניסיון נוסף. המכשיר ינסה לבצע כיבוי עד 10 פעמים במרווחים של דקה אחת. אם המכשיר לא יכבה, הוא יישאר דולק באותו היום.
9RXL-028