כוונון עוצמת השמע

ניתן לכוונן את עוצמת הקול של הצלילים הבוקעים מהמכשיר ולהגדיר האם המכשיר ישמיע צלילים המודיעים לך על פעולות ומצבים.
הצלילים הניתנים להתאמה ונוהל ההפעלה משתנים בהתאם ל האם למכשיר יש פונקציית פקס.
9RXL-042