ניקוי המכשיר

כדי להבטיח שימוש יעיל במכונה, נקה באופן קבוע את החלקים השונים ושמור על ניקיונם.
אם המקור או הנייר מתלכלכים, או שאיכות ההדפסה התדרדרה, נקה את החלקים הגורמים לבעיה בהתאם לתסמינים.
חלקים לניקוי על בסיס קבוע
נקה את המשטח (), משטח הזכוכית, והצד התחתון של המזין() בתדירות גבוהה.
ניקוי פני השטח של המכונה
ניקוי משטח הזכוכית
חלקים לניקוי כאשר מופיעים תסמינים
אם מתרחשים התסמינים הבאים, נקה את המזין () או מכלול הקיבוע () בתוך המכונה.
המקור מתלכלך, הנייר נתקע או מופיעים כתמים על התדפיסים.
ניקוי המזין
הנייר מתלכלך או איכות ההדפסה התדרדרה.
ניקוי מכלול ההצמדה
9RXL-0CX