ניקוי פני השטח של המכונה

נגב באופן סדיר את פני השטח של המכשיר כדי לשמור על ניקיונו. בנוסף, הסר אבק מחורי האוורור כדי להבטיח אוורור וקירור יעיל של פנים המכשיר.
נקודות שחורות במשטח המכונה נובעות משימוש בחומרים ממוחזרים ואינן מהוות בעיית איכות.
1
כבו את החשמל והסירו את כבל החשמל מהשקע. כיבוי המכשיר
כיבוי המכשיר מוחק את כל הנתונים הממתינים להדפסה.
2
נקה את חלקו החיצוני של המכשיר ואת חריצי האוורור.
נגב עם מטלית רכה ספוגה במים או בדטרגנט ניטרלי מדולל וסחוט.
למיקום חריצי האוורור, עיין בשמות החלקים בחזית המכשיר. צד קדמי
3
אפשרו לחלקים להתייבש לחלוטין.
4
חבר את כבל החשמל לשקע והפעל את המכשיר. הפעלת המכשיר
9RXL-0CY