סביבה נתמכת

סביבת עבודה

סביבת המערכת עבור סריקת WSD
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
תנאי הפעלת ‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד)
Microsoft Edge
Google Chrome
סביבת הפעלה של AirPrint
סביבת הפעלה של ממשק משתמש מרוחק *1
Windows
Microsoft Edge
Google Chrome
macOS
Safari 11
Google Chrome
Android
Google Chrome
UC Browser
iOS
Safari 11
UC Browser
*1 עליך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך לאפשר קובצי Cookie ולהשתמש ב-JavaScript.

תוכנות ושרתים נתמכים

תוכנת שרת להעברה של דואר אלקטרוני/I-Fax
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Lotus Domino R7.0
Sendmail 8.15.2
תוכנת שרת לקליטה של דואר אלקטרוני/I-Fax
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Lotus Domino R7.0
Qpopper 4.1.0
שרתי קבצים הזמינים עבור שידור קבצים
SMB
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
macOS 10.15 / 11.0 / 12.0
CentStream8
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1 / Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10 / Windows 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 : Internet Information Services 10
CentStream8
שרתי LDAP זמינים
Windows Server 2012 with Active Directory
Windows Server 2012 R2 with Active Directory
Windows Server 2016 with Active Directory
Windows Server 2019 with Active Directory
Windows Server 2022 with Active Directory
9RXL-010