שינוי הגדרות דוח והדפסת רשימה

דוחות ורשימות מודפסים על צד אחד של הנייר כברירת מחדל. ניתן לשנות את ההגדרה כדי להדפיס על שני הצדדים. ניתן גם לשנות את ההגדרה כדי להדפיס באופן אוטומטי דוחות תוצאות תקשורת.
השתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את ההגדרות. לא ניתן להגדיר הגדרות אלה באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ על [Output Report]‏ [Report Settings].
מסך [Report Settings] מוצג.
3
שנה את הגדרות הדפסת הדוחות והרשימה.
להדפסת דוחות ורשימות משני הצדדים
כדי לשנות את הגדרות דוח ניהול התקשורת
כדי לשנות את הגדרות דוח תוצאות העברת הפקס
כדי לשנות את הגדרות דוח התוצאות של דואר אלקטרוני, I-Fax או שליחת קבצים
כדי לשנות את הגדרות דוח תוצאות RX
9RXL-09H