פריטים הקשורים למדיניות אבטחה

אתה יכול לבדוק את פריטי מדיניות האבטחה והשימוש בהם מממשק משתמש מרוחק [Confirm Security Policy] במסך.
התוכן שהוגדר במכשיר או בתוכנה אחרים מוחל על מדיניות האבטחה של המכשיר. לכן, עשויים להיות פריטי פונקציה במדיניות האבטחה שאינם זמינים במכשיר, אך אלה אינם משפיעים על ההגדרות או הפעולה של המכשיר.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
אתה יכול להשבית את החיבור האלחוטי כדי למנוע גישה לא מורשית.
[Prohibit Use of Direct Connection]
אתה יכול לאסור גישה ממכשירים ניידים. [Direct Connection Settings]
[Prohibit Use of Wireless LAN]
אתה יכול לאסור גישה אלחוטית דרך נתב LAN אלחוטי או נקודת גישה. [Select Wired/Wireless LAN]
[USB Policy]
אתה יכול להשבית את חיבור הUSB כדי למנוע גישה לא מורשית וגניבת מידע.
[Prohibit Use as USB Device]
אתה יכול לאסור על מחשב להתחבר למכשיר דרך יציאת ה-USB. [USB Settings]
[Prohibit Use as USB Storage Device]
אתה יכול לאסור את השימוש בהתקני זיכרון USB עם המכשיר. [USB Settings]

[Network]

[Communication Operational Policy]
אתה יכול לדרוש חתימה או אימות אישור לתקשורת בטוחה יותר.
[Always Verify Signatures for SMS/WebDAV Server Functions]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Always Verify Server Certificate When Using TLS]
זה מאמת את האישור כולל (CN) בעת שימוש בתקשורת מוצפנת TLS.
הגדרת מידע מפורט של שרת הדואר האלקטרוני (ממשק משתמש מרוחק)
רישום של שרתי LDAP
*זה לא חל על תקשורת עם רשת IEEE 802.1X.
[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]
אתה יכול להגביל את פרטי האימות לשיטות מאובטחות בלבד. כאשר אתה משתמש במכשיר כשרת, אימות טקסט ברור ופונקציות המשתמשות באימות טקסט ברור אינם זמינים. [Dedicated Port Auth. Method]
* אם אתה משתמש בגרסה ישנה יותר של תוכנת ניהול ההתקן או מנהל ההתקן, ייתכן שלא תוכל להתחבר למכשיר. השתמש בגרסה מעודכנת.
[Prohibit Use of SNMPv1]
אתה יכול לאסור שימוש ב-SNMPv1 בעת קבלת מידע על התקן ממחשב. [SNMP Settings]
[Port Usage Policy]
ניתן לסגור יציאות שאינן בשימוש כדי למנוע חדירה חיצונית.
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
ניתן לאסור הדפסה באמצעות פרוטוקול LPD. [LPD Settings]
[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]
ניתן לאסור הדפסה באמצעות פרוטוקול RAW. [RAW Settings]
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]
ניתן לאסור את השימוש בפונקציות באמצעות פרוטוקול WSD. [WSD Settings]
[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
אתה יכול להשבית פונקציות הדפסה מסוימות המשתמשות באפליקציות לנייד ואוסרות הדפסה קשורה. קישור למכשירים ניידים
[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
אתה יכול לאסור את השימוש ביציאות ייעודיות. [Use Dedicated Port]
[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
אתה יכול להשבית את הגדרות mDNS (IPv4/IPv6) ופונקציות הדפסה מסוימות המשתמשות באפליקציה לנייד. פעולה זו משביתה גילוי רשת והגדרות אוטומטיות באמצעות mDNS וכן הדפסה קשורה.
[mDNS Settings]
קישור למכשירים ניידים
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
אתה יכול להשבית תגובה לגילוי בהגדרות גילוי רב-שידור, כמו גם גילוי רשת והגדרות אוטומטיות באמצעות SLP. קביעת תצורה של תקשורת SLP
[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]
ניתן לאסור את השימוש בפונקציות באמצעות פרוטוקול SNMP. פעולה זו אוסרת על המכשיר לקבל מידע על המכשיר ממחשב באמצעות SNMP והגדרת הגדרות קשורות.
[SNMP Settings]
[Scan w/Canon PRINT Business]

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Password Operational Policy]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Password Settings Policy]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Lockout Policy]
אתה יכול לאסור כניסה לזמן מה כאשר הסיסמה השגויה מוזנת מספר מסוים של פעמים ברציפות.
[Enable Lockout]
זה מאפשר נעילה. הגדר את סף הנעילה ואת תקופת הנעילה בנפרד במכשיר. [Lockout]

[Key/Certificate]

על ידי מניעת הצפנה חלשה והצפנת סיסמאות ומפתחות של משתמשים בתוך חומרה מסוימת, תוכל להגן על נתונים רגישים.
[Prohibit Use of Weak Encryption]
אתה יכול לאסור את השימוש בהצפנה חלשה. [Encryption Settings]
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]
אאתה יכול לאסור את השימוש במפתחות ובאישורים עם הצפנה חלשה.
[Use TPM to Store Password and Key]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.

[Log]

מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.

[Job]

[Printing Policy]
מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
[Sending/Receiving Policy]
אתה יכול להגביל את השימוש ביעדים בעת השליחה ואת שיטות העיבוד של הנתונים שהתקבלו.
[Allow Sending Only to Registered Addresses]
אתה יכול למנוע ממשתמשים לציין יעדים חדשים. משתמשים יכולים לשלוח נתונים רק ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות. [Restrict New Destinations]
[Force Confirmation of Fax Number]
עליך לאשר את מספר הפקס שהוזן. [Confirm Entered Fax Number]
[Prohibit Auto Forwarding]
אתה יכול לאסור העברה אוטומטית של פקסים. [Forwarding Settings]

[Storage]

מכיוון שפונקציה זו אינה זמינה במחשב, היא אינה מוחלת על מדיניות האבטחה.
9RXL-094