התקנת תוכנה ומנהלי התקנים במחשב

התקן את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים הרלוונטיים במחשב שישמש את הפונקציות של המכונה, כגון הדפסה, סריקה מרחוק ושליחת פקסים באמצעות מחשב.
לפני התקנת התוכנה ומנהלי ההתקן, התקן במכשיר הפריטים האופציונליים.
נוהל ההתקנה
בדוק את סביבת ההפעלה דרך אתר Canon עבור המדינה/האזור שלך, הורד את התוכנה ואת מנהלי ההתקן העדכניים והתקן אותם.
https://global.canon/en/support/
* אם המכשיר מסופק עם CD-ROM או DVD-ROM, ניתן להשתמש גם בהם להתקנת התוכנה ומנהלי ההתקן.
לפרטים על שיטת ההתקנה, עיין במדריך מנהל ההתקן באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
אמצעי זהירות ומגבלות
סביבת עבודה
תלוי במערכת ההפעלה: ייתכן שהמחשב לא יתמוך בתוכנות או במנהלי התקן מסוימים. לקבלת מידע עדכני על מערכות ההפעלה הנתמכות, ראה האתר של Canon.‏.
https://global.canon/en/support/
תלוי בדגם ובסביבת השימוש: פונקציות מסוימות של התוכנה או של מנהלי ההתקנים לא יהיו זמינות.
כאשר נקבעה התצורה של הגדרות חומת האש של המכשיר
חובה להתיר תקשורת בין המכשיר למחשב שנעשה בו שימוש עם המכשיר. אם אין מתירים תקשורת עם המכשיר, אי אפשר להתקין את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים או להשתמש בפונקציות של המכשיר. הגדרת חומת האש
אם כתובת ה-IP של המכשיר השתנתה לאחר התקנת מנהל ההתקן של המדפסת
ב-Windows, הפעולה הנדרשת תלויה ביציאה שבה נעשה שימוש.
אם אתה משתמש ביציאת MFNP, החיבור נשמר כל עוד המכשיר והמחשב שייכים לאותה רשת משנה, כך שלא נדרשת פעולה במחשב.
אם אתה משתמש ביציאת TCP/IP רגילה, עליך להוסיף יציאה חדשה. הוספת יציאה
אם אינך יודע באיזו יציאה נעשה שימוש, עיין בפרטים הבאים:
בדיקת יציאת המדפסת
ב-macOS, עליך לרשום מחדש את המחשב ב-Mac. לפרטים על רישום המכשיר, עיין במדריך מנהל ההתקן באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
* אם אתה משתמש ב-DHCP כדי לקבל אוטומטית את כתובת ה-IP של המכשיר, ייתכן שכתובת ה-IP תשתנה אוטומטית.
השתמש בפונקציות המכשיר מבלי להתקין תוכנות או מנהלי התקנים (macOS)
ניתן להשתמש בתקן AirPrint, שנכלל ב-macOS, כדי להדפיס ולסרוק נתונים ולשלוח פקסים ממחשב בלי להתקין תוכנה או מנהלי התקנים. Uשימוש באפליקציית AirPrint כדי להדפיס ולסרוק נתונים ולשלוח פקסים
9RXL-024