הגדרה

לאחר התקנת המכשיר, הגדר את ההגדרות הנדרשות כדי לאפשר שימוש בפונקציות על ידי ביצוע השלבים הבאים.
שלבים 1 עד 3 הם הגדרות המכונה.
שלב 4 הוא ההגדרה לשימוש במכונה ממחשב. הגדר הגדרה זו עבור כל מחשב המשתמש במכשיר.
שלב 1
כאשר אתם מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, מוצג המסך (מדריך ההתקנה) לשם הגדרת הפריטים הדרושים לשימוש במכשיר. הגדר את ההגדרות על ידי ביצוע ההוראות על המסך.
שלב 2
הגדר את הגדרות הרשת שאינן כלולות במדריך ההתקנה.
אם לא התחברת לרשת באמצעות מדריך ההתקנה, עשה זאת במהלך שלב זה.
שלב 3
הגדר את הפריטים הדרושים לביצוע פעולות פקס על ידי ביצוע ההוראות על המסך.
שלב 4
התקן את התוכנה הדרושה לשימוש במכשיר וכל מנהלי מדפסת ופקס במחשב שלך.

ראה גם

מימוש אמצעים למניעת גישה בלתי מורשית
חשוב לספק אמצעים נגד סיכוני אבטחה בעת שימוש במכשיר בסביבת רשת. בדוק אמצעים הניתנים לשימוש עם המכשיר.
אמצעים למניעת גישה בלתי מורשית
בדיקת פונקציות זמינות
הפונקציות שהותקנו במכשיר משתנות בהתאם לדגם המכשיר. בדוק את הפונקציות הזמינות בדגם שלך.
פונקציות ואפשרויות נתמכות
הגדרה של ההגדרות הנדרשות לשימוש בפונקציות המכשיר
ייתכן שיידרשו הגדרות נוספות בהתאם לדגם שלך. לפרטים על ההגדרות הנדרשות עבור כל פונקציה, עיין במידע הבא:
הכנות להדפסה
הכנות לסריקה
הכנות לקישור עם מכשירים ניידים
ייבוא נתוני הגדרות ממכשיר אחר
אתה יכול לשתף נתוני הגדרות עם מכשירים אחרים כדי לחסוך זמן ברישום והגדרת ההגדרות. ניתן לייצא נתונים ממכשיר אחר מאותו הדגם למחשב ולייבא נתונים אלה למכשיר כדי לשתף את ההגדרות.
ייבוא וייצוא של פנקס הכתובות וההגדרות
9RXL-015