טקסט או תמונות מטושטשים

פתור בעיות על ידי בדיקת השלבים הבאים:

שלב 1: בדוק את הנייר

האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
האם הנייר מוכתם בהתאם לסוג הנייר או לסביבת השימוש?
הגדרת [Correct Blurry Image] ל-[Mode 1] עשויה לפתור את הבעיה. אם זה לא עובד, נסה לבחור [Mode 2], [Mode 3] ולאחר מכן [Mode 4] ברצף.
במסך [Home] בלוח הבקרה [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Correct Blurry Image]‏ בחר את המצב
* הפעלת הגדרה זו עשויה להפחית את צפיפות ההדפסה או להאט את ההדפסה. זה גם עשוי להפוך את קווי המתאר לפחות ברורים או להפוך אותם מעט מחוספסים יותר.
האם הנייר מוכתם במהלך ההעתקה בהתאם לסוג הנייר או לסביבת השימוש?
הגדרת [Correct Blurry Image for Copy] ל-[Mode 1] עשויה לפתור את הבעיה. אם זה לא עובד, נסה לבחור [Mode 2] ולאחר מכן [Mode 3].
במסך [Home] בלוח הבקרה [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Correct Blurry Image for Copy]‏ בחר את המצב
* כאשר הגדרה זו מופעלת, צפיפות ההדפסה עשויה לרדת.

שלב 2: בדיקת סביבת השימוש של המכשיר

האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם שינויי טמפרטורה פתאומיים?
שינויי טמפרטורה פתאומיים יכולים ליצור עיבוי, מה שעלול לגרום לתמונות וטקסט דהויים או מטושטשים. הגדרת [Control Condensation] ל-[On] עשויה לפתור את הבעיה.
במסך [Home] בלוח הבקרה [Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Maintenance]‏ [Control Condensation]‏ [On]
* במהלך הסרת עיבוי, עשוי להיות פלט של גיליון נייר ריק שלא מודפס כהלכה. אם תגדיר את זאת ל-[On], ניתן להגדיר האם להגביל את ההדפסה.
* אם תגדיר זאת ל-[On], עליך להשאיר את המכשיר מופעל להסרת העיבוי ללא הפסקה. הגדרת הכיבוי האוטומטי מושבתת.
האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם לחות נמוכה?
הגדרת [Low Humidity Mode] ל-[Mode 1] עשויה לפתור את הבעיה. אם זה לא עובד, בחר [Mode 2].
[Home] מסך בלוח הבקרה [Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Low Humidity Mode]‏  [Mode 1] או [Mode 2]
* הגדרה ל-[On] עלולה להפחית את הצפיפות או ליצור דהייה בסביבה לחה.
9RXL-0F1