ثبت گروه‌ها در دفترچه آدرس (پنل کنترل)

می‌توانید گروهی از چند مقصد را با استفاده از پنل کنترل در "دفترچه آدرس" ثبت کنید.
شما فقط می‌توانید مقصدهای یک نوع را به عنوان گروه ثبت کنید. شما نمی‌توانید مکان‌های ذخیره فایل (پوشه مشترک یا سرور FTP) را در یک گروه ثبت کنید.
مقدمات ضروری
مقصدهایی که قرار است به گروهی در دفترچه آدرس دستگاه اضافه شوند را ثبت کنید. ثبت مقصدها در دفترچه آدرس (پنل کنترل)
1
در پنل کنترل، [Address Book] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Register Dest.] را فشار دهید.
صفحه [Destination Type] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه [Address Book PIN] نمایش داده شد، پین را وارد کنید و [Apply] را فشار دهید.
3
[Group] را فشار دهید.
صفحه [Group] نمایش داده می‌شود.
4
[Name] را فشار دهید و نام را وارد کنید، و سپس [Apply] را فشار دهید.
شما می‌توانید بدون وارد کردن نام یک مقصد آن را ثبت کنید، اما با وارد کردن نام آن، می‌توانید هنگام تعیین مقصد با استفاده از حروف اول نام انتخابی، مقصد را جستجو کنید.
5
[Destination]‏ [Add] را فشار دهید.
6
کادرهای انتخاب مقصدهای مورد نظر را برای افزودن به گروه علامت بزنید و [Apply] را فشار دهید.
برای فیلتر و نمایش مقصدها، فهرست موضوعی واقع در انتهای صفحه دفترچه آدرس را انتخاب کنید.
می‌توانید چندین مقصد را به‌صورت همزمان استفاده کنید.
7
بررسی کنید مقصدهایی که می‌خواهید به گروه اضافه کنید درست باشند و سپس [Apply] را فشار دهید.
برای مشاهده اطلاعات مقصد، کادر انتخاب مقصد را علامت بزنید و [Details] را فشار دهید.
* در صورت علامت زدن کادر انتخاب چند مقصد مختلف، نمی‌توانید اطلاعات را مشاهده کنید.
8
[Register As] را فشار دهید و [Favorites] یا [Coded Dial] را انتخاب کنید.
وقتی [Coded Dial] انتخاب شده است، یک شماره ثبت نشده را انتخاب کنید، یا [Use Numeric Keys] را فشار دهید و یک شماره‌گیری کدگذاری‌شده سه رقمی را وارد کنید.
9
[Apply] را فشار دهید.
این گروه در دفترچه آدرس ثبت می‌شود.
9RXK-03E