استفاده از پنل کنترل

از پنل کنترل برای تغییر تنظیمات دستگاه و استفاده از اسکن، کپی و سایر عملکردها استفاده کنید.
دستورالعمل‌های اصلی
نحوه استفاده از دکمه‌ها و موارد نمایش‌داده‌شده در پنل کنترل، وارد کردن متن و نمایش صفحات مختلف را بررسی کنید.
صفحه‌های نمایش داده‌شده در پنل کنترل
نحوه کار با پنل کنترل
وارد کردن نویسه‌ها
استفاده راحت‌تر از صفحه [Home]
می‌توانید برای عملکردهای پرکاربرد دکمه میانبر اضافه کنید و دکمه‌ها را جابه‌جا کنید.
سفارشی‌سازی صفحه [Home]
در خصوص نحوه کار با نمایشگر صفحه لمسی
نمایشگر پانل لمسی را محکم فشار ندهید. این کار ممکن است باعث شکسته شدن نمایشگر پانل لمسی شود.
از اشیاء نوک تیز مثل مداد یا خودکار استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث خراشیدگی یا شکسته شدن نمایشگر پانل لمسی شود.
قرار دادن اشیا روی نمایشگر یا پاک کردن آن ممکن است باعث واکنش صفحه لمسی شود و منجر به ایجاد نقص در عملکرد آن گردد.
9RXK-02C