نحوه کار با پنل کنترل

پنل کنترل از صفحه لمسی استفاده می‌کند. برای کار با دکمه‌ها و موارد نمایش داده شده روی صفحه، مستقیماً با انگشت خود آن‌ها را لمس کنید.
برای جلوگیری از عملیات تصادفی یا آسیب به پنل کنترل، از انجام کارهای زیر خودداری کنید:
فشار شدید با انگشت
فشار با اشیاء نوک تیز مثل ناخن، خودکار یا مداد.
کار با دست‌های مرطوب یا کثیف
کار کردن با قرار دادن یک شئ روی نمایشگر

عملیات اصلی صفحه لمسی (ضربه زدن، کشیدن انگشت، گرفتن و کشیدن)

ضربه زدن
صفحه را به آرامی با نوک انگشتتان لمس کنید و سریع رها کنید. این کار را برای انتخاب موارد و انجام عملیات انجام دهید.
در ‏راهنمای کاربر، عمل "فشار دادن" و "انتخاب کردن" به ضربه زدن اشاره دارد.
کشیدن انگشت روی صفحه
صفحه را با نوک انگشتتان لمس کنید و بکشید. صفحه به سمتی که انگشتتان را کشیده‌اید حرکت می‌کند. برای مثال، صفحه [Home] به سمت زبانه‌ای که در جهت کشیدن انگشتتان است حرکت می‌کند.
گرفتن و کشیدن
در حالی که صفحه را لمس کرده‌اید، انگشتتان را حرکت دهید در جای موردنظر رها کنید. می‌توانید در فهرست‌ها پیمایش کنید و ناحیه‌ای را که لمس می‌کنید به جای موردنظرتان انتقال دهید.

انتقال زبانه‌ها و موارد

وقتی روی زبانه‌ای ضربه می‌زنید، صفحه مربوط به آن زبانه نمایش داده می‌شود.
هنگامی که روی نام یا دکمه موردی ضربه می‌زنید، مورد انتخاب می‌شود. صفحه انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود، یا عملکرد انتخاب‌شده انجام می‌شود.
برای لغو انتخاب
انگشتی که با آن صفحه را لمس کرده‌اید از روی مورد یا دکمه انتخاب‌شده کنار بکشید و رها کنید.
برای برگشت به صفحه قبلی
روی [] ضربه بزنید.

پیمایش در صفحه

زمانی که نوار پیمایش روی صفحه ظاهر می‌شود، بیانگر وجود موارد یا اطلاعاتی است که امکان نمایش کامل آن‌ها در صفحه وجود ندارد. انگشتتان را روی صفحه بکشید تا در جهت حرکت آن صفحه را پیمایش کنید.
انگشتتان را رها کنید، سپس ظرف چند ثانیه نوار پیمایش ناپدید می‌شود. صفحه را لمس کنید تا نوار پیمایش دوباره نمایش داده شود.

مقدار را با استفاده از دکمه‌های [+] یا [-] یا لغزنده تنظیم کنید.

برای تنظیم مقدار، روی دکمه‌های [+] یا [-] ضربه بزنید. هنگامی که لغزنده مطابق شکل زیر نمایش داده شد، می‌توانید آن را به سمت چپ یا راست بکشید تا مقدار موردنظر تنظیم شود.
9RXK-02J