ارسال فاکس بعد از تماس تلفنی (ارسال دستی)

شما می‌توانید پس از یک مکالمه تلفنی، فاکسی را ارسال کنید. برای ایجاد تماس تلفنی، یک تلفن خارجی یا TELEPHONE 6 KIT اختیاری لازم است. این بخش نحوه ارسال فاکس پس از یک مکالمه تلفنی را شرح می‌دهد.
هنگام ارسال فاکس در حین دریافت یک تماس ورودی، ابتدا گوشی را برداشته و به تماس پاسخ دهید، و سپس مراحل زیر را انجام دهید. برای برقراری یک تماس تلفنی لازم نیست مراحل 4 و 5 را انجام دهید.
صفحاتی که می‌توان اسکن و به‌صورت ارسال دستی ارسال کرد به موارد زیر محدود می‌شود:
وقتی سند اصلی روی تغذیه‌کننده قرار می‌گیرد، فقط یک طرف اسکن می‌شود.
زمانی که سند اصلی بر روی صفحه شیشه‌ای قرار می‌گیرد، تنها یک صفحه از سند اصلی قابل ارسال است.
1
سند اصلی را در دستگاه قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
در پنل کنترل، [Fax] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
صفحه فاکس نمایش داده می‌شود.
3
در زبانه [TX/RX Settings]، تنظیمات اسکن سند اصلی را پیکربندی کنید. تنظیمات اسکن سند اصلی برای فاکس
4
گوشی را بردارید.
5
مقصد را در زبانه [Enter Dest.]، زبانه [Specify Destination]، یا [Address Book] مشخص کنید. تعیین مقصد
شماره فاکس را با کلیدهای عددی وارد کنید یا مقصد ثبت‌شده‌ای را انتخاب کنید تا تماس تلفنی برقرار شود.
6
پس از مکالمه تلفنی، از گیرنده بخواهید دستگاه فاکس خود را برای دریافت فاکس شما تنظیم کند.
7
وقتی صدای بوق را شنیدید، [Start] را فشار دهید و گوشی را در جای خود بگذارید.
اسکن سند اصلی شروع می شود.
جهت لغو ارسال فاکس، [Cancel]‏ [Yes] را فشار دهید. لغو کردن ارسال فاکس
پس از کامل شدن اسکن سند اصلی، فاکس ارسال می‌شود. برای مشاهده وضعیت و گزارش ارسال از [Status Monitor] استفاده کنید. بررسی وضعیت و گزارش فاکس‌های ارسالی و دریافتی
وقتی [Scan Size] ظاهر می‌شود
اندازه سند اصلی قرارگرفته را انتخاب کنید.
مقصدها و تنظیمات موجود در ارسال دستی در گزارش کار TX نگهداری نمی‌شود.
9RXK-068