آماده‌سازی برای ارسال فاکس از رایانه

آماده‌سازی‌های زیر را برای هر رایانه‌ای که برای ارسال فاکس استفاده می‌شود انجام دهید.

مرحله 1: نصب درایور در رایانه

درایور فاکس را روی رایانه‌ای که برای ارسال فاکس استفاده می‌شود نصب کنید. نصب نرم‌افزار و درایورها در رایانه

مرحله 2: استفاده از درایور برای تنظیم شناسه و پین بخش

اگر "مدیریت شناسه بخش" در دستگاه فعال است، "شناسه بخش" و پین را از طریق مشخص کردن درایور فاکس تنظیم کنید. تنظیم شناسه و پین بخش روی رایانه
* اگر از مدیریت شناسه بخش استفاده نمی‌کنید می‌توانید از این مرحله رد شوید. به مرحله 3 بروید.

مرحله 3: پیکربندی تنظیمات ارسال ایمن

هرچند ارسال فاکس از طریق رایانه می‌تواند راحت باشد، اما خطر ارسال به شماره‌های اشتباه وجود دارد. برای کاهش این خطر، توصیه می‌شود تنظیمات زیر را با استفاده از درایور فاکس پیکربندی کنید.

هنگام استفاده از Windows

1
روی [] (Start)‏  [] (Settings)‏  [دستگاه ها]‏  [چاپگرها و اسکنرها] کلیک کنید.
صفحه [چاپگرها و اسکنرها] نمایش داده می‌شود.
2
روی درایور فاکس دستگاه [Manage]‏ [ترجیحات چاپ] کلیک کنید.
صفحه [ترجیحات چاپ] درایور چاپ نمایش داده می‌شود.
3
تنظیمات ارسال ایمن را پیکربندی کنید.
تأیید شماره فاکس را فعال کنید.
یک شماره اتصال خارجی تنظیم کنید.
گزارش کار TX را نگهداری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، روی [Help] در صفحه [ترجیحات چاپ] کلیک کنید تا راهنما نمایش داده شود.

هنگام استفاده از macOS

تنظیمات را برای ارسال ایمن فاکس با استفاده از کادر محاوره چاپ (صفحه تنظیمات درایور فاکس) پیکربندی کنید.
تأیید شماره فاکس را فعال کنید.
یک شماره اتصال خارجی تنظیم کنید.
برای اطلاعات بیشتر، روی [] در کادر محاوره چاپ کلیک کنید تا راهنما نمایش داده شود.

مرحله 4: آزمایش ارسال فاکس

وقتی نصب و راه‌اندازی کامل شد، می‌توانید آزمایش کنید و ببینید آیا می‌توانید به‌درستی فاکس ارسال کنید یا خیر. ارسال فاکس از رایانه (فاکس از طریق رایانه)
9RXK-061