نام قطعات و عملکرد آن‌ها

طرف جلو
هنگام کار با دستگاه، این قطعات را در قسمت جلویی بررسی کنید.
طرف جلو
برای کار با دستگاه و پیکربندی تنظیمات، از پنل کنترل استفاده کنید.
پنل کنترل
هنگام اسکن کردن، ارسال فاکس، یا کپی کردن، سند اصلی را روی صفحه شیشه‌ای یا در تغذیه‌کننده قرار دهید.
تغذیه‌کننده
کاغذ چاپ و کپی را در منابع کاغذ زیر قرار دهید:
سینی چندمنظوره
کشوی کاغذ
طرف عقب
هنگام نصب و اتصال دستگاه و هنگام رفع گیر کردن کاغذ، قطعات پشت را بررسی کنید.
طرف عقب
قسمت داخلی
هنگام خارج کردن کاغذهای گیرکرده، قسمت داخلی دستگاه را بررسی کنید.
قسمت داخلی
9RXK-006