مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها

شما می‌توانید با انجام مقداردهی اولیه برای تنظیمات و داده‌های ثبت‌شده، دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید. شما می‌توانید فقط تنظیمات و داده‌های معینی را مقداردهی اولیه کنید، یا این عمل را برای تمام تنظیمات و داده‌ها انجام دهید.
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌های خاص
می‌توانید موارد زیر را به‌صورت جداگانه مقداردهی اولیه کنید:
منوی تنظیمات: تنظیمات [Menu] را در صفحه [Home] مقداردهی اولیه می‌کند.
کلید و گواهی: تنظیمات کلید و گواهی و همچنین گواهی CA را مقداردهی اولیه می‌کند، و همه موارد بجز کلید و گواهی از قبل نصب‌شده را پاک می‌کند.
دفترچه آدرس: مقصدهای ثبت شده در دفترچه آدرس را پاک می‌کند.
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌های خاص
مقداردهی اولیه تمام تنظیمات و داده‌ها
شما می‌توانید تمام تنظیمات را به تنظیمات کارخانه بازگردانید و تمام داده‌های ذخیره شده از جمله گزارش‌ها را پاک کنید. مقداردهی اولیه برای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات محرمانه و استفاده غیرمجاز هنگام تعویض یا دور انداختن دستگاه، انجام می‌شود.
مقداردهی اولیه تمام تنظیمات و داده‌ها

مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌های خاص

این بخش نحوه انجام مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل کنترل، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید، و سپس مقداردهی اولیه را از [Preferences] یا [Management Settings] انجام دهید. [Initialize Network Settings]/[Data Management]
امتیازات سرپرست لازم است. بسته به موردی که مقداردهی اولیه می‌شود، ممکن است لازم باشد دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Data Management] کلیک کنید.
صفحه [Data Management] نمایش داده می‌شود.
4
مورد را برای مقداردهی اولیه انتخاب کنید.
مقداردهی اولیه منوی تنظیمات
روی [Initialize Menu] کلیک کنید، و تنظیماتی که می‌خواهید مقداردهی اولیه شود را از [Menu to Initialize] انتخاب کنید.
هنگام انجام مقداردهی اولیه یک کلید و گواهی
روی [Initialize Key and Certificate] کلیک کنید.
هنگام مقداردهی اولیه دفترچه آدرس
روی [Initialize Address Book] کلیک کنید.
اگر صفحه [Enter PIN] نمایش داده شد، پین دفترچه آدرس را وارد و سپس روی [OK] کلیک کنید.
5
روی [Initialize]‏ [OK] کلیک کنید.
مورد مشخص شده مقداردهی اولیه می‌شود.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
زمانی که منوی تنظیمات مقداردهی اولیه شود
زمانی که یکی از موارد زیر مقداردهی اولیه شده است، دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید تا تنظیمات اولیه اعمال شوند. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
[Preferences‎]
[Function Settings‎]
[Management Settings‎]
[Network Settings‎]
هنگام انجام مقداردهی اولیه یک کلید و گواهی
عملکردهایی مانند TLS یا IKE مربوط به IPSec که از یک کلید و گواهی استفاده می‌کنند، غیرفعال می‌شوند. برای استفاده دوباره از این عملکردها، باید کلید و گواهی را تنظیم و سپس عملکرد را فعال کنید.
زمانی که [Management Settings] منوی تنظیمات مقداردهی اولیه شود
این مورد پین دسترسی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را نیز مقداردهی اولیه می‌کند. برای استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، باید پین دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را مجدداً تنظیم کنید. تنظیم پین برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

مقداردهی اولیه تمام تنظیمات و داده‌ها

برای مقداردهی اولیه تمام تنظیمات و داده‌ها، از پنل کنترل استفاده کنید. شما نمی‌توانید مقداردهی اولیه این موارد را با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه انجام دهید.
امتیازات سرپرست لازم است. وقتی این موارد مقداردهی اولیه شوند، دستگاه به‌صورت خودکار مجدداً راه‌اندازی می‌شود.
قبل از انجام مقداردهی اولیه، بررسی کنید که هیچ داده‌ای در حال پردازش یا در انتظار پردازش نباشد. پس از انجام مقداردهی اولیه، این داده‌ها حذف می‌شوند.
1
در پنل کنترل، [Menu] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Management Settings]‏ [Initialize All Data/Settings] را فشار دهید.
صفحه تأیید مقداردهی اولیه نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید، سپس روی [Log In] کلیک کنید. شناسه و پین مدیر سیستم
3
[Yes]‏ [Yes] را فشار دهید.
تمام تنظیمات و داده‌ها مقداردهی اولیه شده‌اند.
پس از تکمیل مقداردهی اولیه، دستگاه به‌صورت خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.
9RXK-09R