آماده‌سازی برای اتصال به دستگاه‌های همراه

برای اتصال مستقیم یک تلفن همراه به دستگاه یا استفاده از AirPrint، ابتدا باید تنظیمات دستگاه را پیکربندی کنید.
9RXK-073