آماده‌سازی برای اتصال مستقیم

عملکرد اتصال مستقیم دستگاه را فعال کنید. در صورتی که دستگاه به شبکه‌ای وصل نباشد، باید تنظیمات نوع اتصال شبکه را بررسی کنید.

فعال‌سازی عملکرد اتصال مستقیم

این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Preferences] را انتخاب کنید. [Direct Connection Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [Direct Connection Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Direct Connection Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Use Direct Connection] را علامت بزنید.
5
در صورت نیاز، عملکرد اتصال مستقیم را پیکربندی کنید.
هنگام وصل کردن چندین دستگاه همراه به‌صورت همزمان، باید SSID و کلید شبکه را مشخص کنید.
برای قطع اتصال به‌صورت خودکار
کادر انتخاب [Terminate Direct Connection Session] را علامت بزنید و مدت زمان اتصال مستقیم تا زمان قطع آن را وارد کنید. وقتی چندین دستگاه همراه به‌صورت همزمان وصل باشند، پس از سپری شدن مدت زمان تعیین شده از آخرین اتصال ایجاد شده، اتصال دستگاه‌های همراه قطع می‌شود.
برای تغییر آدرس IP اتصال
در [IP Address for Direct Connection]، هر آدرس IP که می‌خواهید را وارد کنید.
برای تعیین SSID و کلید شبکه (وقتی چندین دستگاه همراه به‌صورت همزمان وصل شوند)
به‌صورت پیش‌فرض پس از هر بار اتصال مستقیم، یک رشته حروف اتفاقی برای SSID و کلید شبکه تخصیص داده می‌شوند.
برای تعیین SSID و کلید شبکه به‌صورت دستی، در [Access Point Mode Settings]، کادر انتخاب [Specify SSID to Use] یا [Specify Network Key to Use] را علامت بزنید، و با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی یک SSID یا کلید شبکه را وارد کنید.
برای مجاز کردن اتصال همیشگی دستگاه‌های همراه به دستگاه
به‌صورت پیش‌فرض، زمانی که می‌خواهید یک اتصال مستقیم برقرار کنید، باید با استفاده از پنل کنترل، دستگاه را در وضعیت انتظار قرار دهید.
برای مجاز کردن اتصال همیشگی دستگاه‌های همراه به دستگاه، در [Access Point Mode Settings]، یک SSID و کلید شبکه را مشخص کنید و کادر انتخاب [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] را در [Keep Connection Enabled] علامت بزنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.

بررسی نوع اتصال شبکه دستگاه

در صورتی که دستگاه به شبکه‌ای وصل نیست (LAN سیم‌دار یا بی‌سیم)، بررسی کنید که نوع اتصال شبکه روی LAN سیم‌دار تنظیم شده باشد.
در صورتی که دستگاه به شبکه وصل است، نیازی نیست این مورد را بررسی کنید.
1
در پنل کنترل، [Status Monitor] را در صفحه [Home] یا جایی دیگر فشار دهید. صفحه [Home]
صفحه [Status Monitor] نمایش داده می‌شود.
2
[Network Information]‏ [Network Connection Type] را فشار دهید.
صفحه [Network Connection Type] نمایش داده می‌شود.
3
بررسی کنید که [Wired LAN] نمایش داده شود.
در صورتی که اتصال روی LAN سیم‌دار تنظیم شده باشد، حتی اگر دستگاه به شبکه‌ای وصل نباشد می‌توانید یک اتصال مستقیم برقرار کنید.
وقتی [Wireless LAN] در [Connection Type] نمایش داده می‌شود
وقتی دستگاه به LAN بی‌سیم وصل نباشد، نمی‌توان اتصال مستقیم برقرار کرد. دستگاه را به LAN بی‌سیم وصل کنید یا نوع اتصال را به LAN سیم‌دار تغییر دهید.
اتصال به LAN بی‌سیم
انتخاب LAN سیمی یا بی‌سیم
9RXK-074