آماده‌سازی برای چاپ از رایانه

آماده‌سازی‌های زیر را برای رایانه‌ای که برای چاپ استفاده می‌شود انجام دهید.

مرحله 1: نصب درایور در رایانه

درایور چاپگر را روی رایانه‌ای که برای چاپ استفاده می‌شود نصب کنید. نصب نرم‌افزار و درایورها در رایانه
استفاده از سرور چاپ در Windows
برای نصب درایور چاپگر، از یک سرور چاپ استفاده کنید.
روی چاپگر به اشتراک گذاشته شده در سرور چاپ دو بار کلیک کنید، و برای نصب درایور چاپگر از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید. نمایش چاپگر به اشتراک گذاشته شده در سرور چاپ
تغییر نوع و شماره درگاه (Windows)
اگر دستگاه طوری پیکربندی شده باشد که از LPD یا RAW استفاده نکند، یا اگر شماره درگاه تغییر کرده باشد، ممکن است نیاز باشد تنظیمات رایانه نیز تغییر کند. تغییر نوع و شماره درگاه
در صورتی که پس از نصب درایور چاپگر آدرس IP دستگاه تغییر کند
در Windows، اقدام لازم به درگاهی که استفاده می‌کنید بستگی دارد.
در صورتی که از درگاه MFNP استفاده می‌کنید، تا زمانی که دستگاه و رایانه متعلق به یک شبکه فرعی باشند، اتصال حفظ می‌شود و نیازی نیست اقدامی روی رایانه صورت بگیرد.
در صورتی که از درگاه TCP/IP استاندارد استفاده می‌کنید، لازم است یک درگاه جدید اضافه کنید. افزودن یک درگاه
اگر نمی‌دانید از چه درگاهی استفاده شده است، به بخش زیر رجوع کنید:
مشاهده درگاه چاپگر
در macOS، باید دستگاه را مجدداً روی Mac ثبت کنید. برای مشاهده جزئیات مربوط به ثبت دستگاه، به دفترچه راهنمای درایور در سایت دفترچه راهنمای آنلاین رجوع کنید.
https://oip.manual.canon/
* اگر از یک DHCP جهت دریافت خودکار آدرس IP دستگاه استفاده می‌کنید، ممکن است آدرس IP به‌صورت خودکار تغییر کند.

مرحله 2: استفاده از درایور برای تنظیم شناسه و پین بخش

اگر مدیریت شناسه بخش در دستگاه فعال است، شناسه بخش و پین را از طریق مشخص کردن درایور چاپگر تنظیم کنید. تنظیم شناسه و پین بخش روی رایانه
* اگر از مدیریت شناسه بخش استفاده نمی‌کنید می‌توانید از این مرحله رد شوید. به مرحله 3 بروید.

مرحله 3: پیکربندی تنظیمات گزینه دستگاه با استفاده از درایور

وقتی تجهیزات اختیاری روی دستگاه نصب می‌شود، باید تنظیمات گزینه را از قبل در درایور چاپگر پیکربندی کنید.
معمولاً در Windows تنظیمات گزینه به‌طور خودکار هنگام نصب درایور چاپگر نصب می‌شود.
وقتی تنظیمات گزینه در هنگام نصب پیکربندی نشده است، یا وقتی تجهیزات اختیاری پس از نصب درایور چاپگر نصب شده‌اند، یا هنگام استفاده از macOS، از روش زیر برای پیکربندی تنظیمات گزینه استفاده کنید.

هنگام استفاده از Windows

امتیازات سرپرست برای هر رایانه لازم است.
1
با استفاده از حساب سرپرست وارد رایانه شوید.
2
روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏  [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها] کلیک کنید.
صفحه [چاپگرها و اسکنرها] نمایش داده می‌شود.
3
روی درایور چاپگر این دستگاه کلیک کنید [Manage]‏ [ویژگی های چاپگر].
صفحه مشخصات درایور چاپگر نمایش داده می‌شود.
4
در زبانه [Device Settings]، روی [] در [Device information] کلیک کنید.
صفحه [Confirmation] نمایش داده می‌شود.
5
روی [بله] کلیک کنید.
تنظیمات گزینه دریافت می‌شود.
6
روی [OK]‏ [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
وقتی [Could not get device information.] ظاهر می‌شود
تنظیمات گزینه را به‌صورت دستی مشخص کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه پیکربندی تنظیمات گزینه به‌صورت دستی، روی [Help] در زبانه [Device Settings] کلیک کنید تا راهنما نمایش داده شود.

هنگام استفاده از macOS

1
روی []‏ [System Preferences]‏ [Printers & Scanners] کلیک کنید.
صفحه [Printers & Scanners] نمایش داده می‌شود.
2
دستگاه را انتخاب و روی [Options & Supplies] کلیک کنید.
3
در زبانه [Utility]، روی [Open Printer Utility] کلیک کنید.
صفحه [Office Printer Utility] نمایش داده می‌شود.
4
روی [Printer Information] کلیک کنید.
اطلاعات گزینه دریافت می‌شود و صفحه [Printer Information] نمایش داده می‌شود.
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
وقتی اطلاعات گزینه نمی‌تواند دریافت شود
تنظیمات گزینه را به‌صورت دستی مشخص کنید. برای اطلاع از جزئیات پیکربندی تنظیمات گزینه به‌صورت دستی، به دفترچه راهنمای درایور در سایت راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
https://oip.manual.canon/
9RXK-048