تنظیمات چاپ رسانه حافظه

شما می‌توانید از صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه برای انتخاب کاغذ مورد استفاده، تنظیم چاپ دو طرفه و پیکربندی تنظیمات دیگر، استفاده کنید. شما نیز می‌توانید برای تنظیم کیفیت تصویر و پیکربندی سایر تنظیمات دقیق چاپ، صفحه تنظیمات دقیق را نمایش دهید.
[Paper]
کاغذ مورد استفاده برای چاپ را انتخاب کنید.
منبع کاغذ را همراه با کاغذ مورد استفاده بارگذاری شده انتخاب کنید و [Close] را فشار دهید.
* در صورتی که کاغذ بارگذاری شده در منبع کاغذ با تنظیمات اندازه کاغذ یا نوع کاغذ مطابقت ندارد، می‌توانید با استفاده از گزینه [Change Paper Settings]، تنظیمات کاغذ را تغییر دهید.
[Brightness]
روشنایی تصویر چاپ‌شده را انتخاب کنید.
برای تنظیم روشنایی، لغزنده را به سمت چپ یا راست بکشید و [Close] را فشار دهید.
برای افزایش روشنایی [+] و برای کاهش آن [-] را فشار دهید.
[Number of Copies]
تعداد کپی‌ها را برای چاپ مشخص می‌کند.
با استفاده از کلیدهای عددی تعداد کپی را وارد کنید، و سپس [Close] را فشار دهید.
‎[2-Sided Printing]
از این دکمه برای انتخاب چاپ دو طرفه استفاده کنید.
روی یک طرف کاغذ چاپ می‌کند.
روی دو طرف کاغذ با جهت بالا و پایین یکسان در سمت رو و پشت چاپ می‌کند.
وقتی کاغذ صحافی می‌شود، صفحه‌های چاپ‌شده به‌صورت افقی باز می‌شوند.
روی دو طرف کاغذ با جهت بالا و پایین مخالف در سمت رو و پشت چاپ می‌کند.
وقتی کاغذ صحافی می‌شود، صفحه‌های چاپ‌شده به‌صورت عمودی باز می‌شوند.
[N on 1] (فایل PDF یا JPEG)
مشخص کنید که می‌خواهید اندازه اسناد چند صفحه‌ای کاهش یابند و صفحات در یک سمت برگه کاغذ مرتب شوند یا خیر.
"N on 1" برای زمانی مفید است که می‌خواهید با چاپ روی برگه‌های کمتر نسبت به سند اصلی صرفه‌جویی کنید.
از این دکمه برای انتخاب تعداد صفحاتی که باید ترکیب شوند استفاده کنید.
صفحات ترکیب نمی‌شوند.
یک سند 2 صفحه‌ای را در یک سمت برگه کاغذ ترکیب می‌کند.
یک سند 4 صفحه‌ای را در یک سمت برگه کاغذ ترکیب می‌کند.
یک سند 8 صفحه‌ای را در یک سمت برگه کاغذ ترکیب می‌کند. (فقط فایل‌های PDF)
*برای فایل PDF، با استفاده از [N on 1] در صفحه تنظیم جزئیات می‌توانید 9 یا 16 صفحه از سند را در یک طرف برگه کاغذ چاپ کنید. صفحه [Set PDF Details]
[Set PDF Details]/[Set JPEG/TIFF Details]
کیفیت تصویر را تنظیم و سایر تنظیمات چاپ دقیق را پیکربندی کنید.
صفحه [Set PDF Details]
صفحه [Set JPEG/TIFF Details]
چاپ با تنظیمات یکسان
می‌توانید تنظیمات چاپ رسانه حافظه پیش‌فرض را تغییر دهید. تغییر تنظیمات پیش‌فرض

صفحه [Set PDF Details]

از این صفحه برای پیکربندی تنظیمات چاپ دقیق فایل‌های PDF، مانند مشخص کردن صفحات مورد نظر برای چاپ و تنظیم کیفیت تصویر استفاده کنید.
برای نمایش این صفحه، در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، [Set PDF Details] را فشار دهید.
‎[2-Sided Printing]
استفاده یا عدم استفاده از چاپ دو طرفه را مشخص کنید. هنگام استفاده از چاپ دو طرفه، نحوه باز شدن صفحات چاپی موقع دسته‌بندی کاغذ را انتخاب کنید.
* این تنظیمات با ‎[2-Sided Printing] واقع در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، یکی است.
[N on 1]
مشخص کنید که آیا اندازه یک سند چند صفحه‌ای کاهش یابد و صفحات در یک طرف برگه کاغذ چیده شوند یا خیر.
هنگام ترکیب صفحات، از این دکمه برای انتخاب تعداد صفحاتی که باید ترکیب شوند استفاده کنید.
مثال: هنگام ترکیب یک سند 4 صفحه‌ای در یک سمت برگه کاغذ
‎[4 on 1]‎ را انتخاب کنید.
* این تنظیمات با [N on 1] واقع در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، یکی است. اما ‎[9 on 1]‎ و ‎[16 on 1]‎ فقط برای [N on 1] در صفحه [Set PDF Details] در دسترس است.
[Print Range]
تمام صفحات چاپ شوند، یا محدوده‌ای از صفحات را برای چاپ تعیین کنید. هنگام تعیین محدوده‌ای از صفحات، [Specified Pages] را فشار دهید، و صفحات آغازین و پایانی را انتخاب کنید.
[Enlarge/Reduce to Fit Paper Size]
بزرگ یا کوچک کردن سند را مطابق با کاغذ مورد استفاده برای چاپ تعیین کنید.
* سند با حفظ نسبت ابعاد، بزرگ یا کوچک می‌شود.
[Enlarge Print Area]
مشخص کنید که ناحیه چاپ، بدون ارائه حاشیه‌های اطرف کاغذ، تا لبه کاغذ بزرگ شود یا خیر.
* وقتی [Enlarge Print Area] روی [On] تنظیم شده باشد، ممکن است بخشی از لبه تصویر چاپ نشده، یا کاغذ کمی لکه‌دار باشد.
[Print Comments]
مشخص کنید که می‌خواهید نظرات فایل PDF چاپ شوند یا خیر.
وقتی [Auto] را انتخاب کنید، سند و نظرات*1 چاپ می‌شوند.
*1 فقط چاپ نظرات PDF مشخص شده است.
[Password to Open Document]
موقع چاپ فایل PDF محافظت شده با کلمه عبور، برای باز کردن فایل، کلمه عبور را وارد کنید.
[Other Settings]
تنظیمات کیفیت تصویر و سایر تنظیمات چاپ دقیق را پیکربندی و تنظیم کنید.
[Halftones]
هنگام بازتولید سایه رنگ‌ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن‌تر و تیره‌تر تصویر)، روش چاپ را مشخص کنید. برای اطلاع از جزئیات تنظیمات، موارد زیر را مشاهده کنید:
[Halftones]
[Grayscale Conversion]
هنگام چاپ داده‌های رنگی به‌صورت سیاه و سفید، روش تبدیل داده‌ها را تعیین کنید. برای اطلاع از جزئیات تنظیمات، موارد زیر را مشاهده کنید:
[Grayscale Conversion]
[Print Quality]
کیفیت چاپ، مانند تراکم و وضوح آن را مطابق با سند و هدف چاپ، تنظیم کنید.
[Density‎]
در طول چاپ، تراکم تونر را تنظیم کنید.
برای تنظیم دقیق‌تر می‌توانید سطوح را در [Fine Adjust] تنظیم کنید.
* وقتی [Toner Save] روی [On] تنظیم شده باشد، امکان تنظیم تراکم تونر توسط شما وجود ندارد.
[Toner Save‎]
انجام چاپ با صرفه‌جویی در تونر را تعیین کنید.
برای انجام چاپ پس از بررسی چیدمان و ظاهر کار، مثلاً موقع چاپ کردن یک کار بزرگ، [On] را انتخاب کنید.
[Image Refinement‎]
مشخص کنید که آیا از پردازش یکنواخت، که نمای کلی یکدست‌تری را در نوشتار و اشکال ایجاد می‌کند، استفاده شود یا خیر.
[Resolution‎]
وضوح مورد استفاده برای پردازش داده چاپ را مشخص کنید.
برای چاپ با وضوح بالاتر، [1200 dpi] را در این تنظیمات انتخاب کنید.

صفحه [Set JPEG/TIFF Details]

با استفاده از این صفحه، تنظیمات چاپ دقیق مانند تنظیم کیفیت تصویر را برای فایل‌های JPEG و TIFF پیکربندی کنید.
برای نمایش این صفحه، در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، [Set JPEG/TIFF Details] را فشار دهید.
‎[2-Sided Printing]
استفاده یا عدم استفاده از چاپ دو طرفه را مشخص کنید. هنگام استفاده از چاپ دو طرفه، نحوه باز شدن صفحات چاپی موقع دسته‌بندی کاغذ را انتخاب کنید.
* این تنظیمات با ‎[2-Sided Printing] واقع در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، یکی است.
[N on 1] (فایل JPEG)
مشخص کنید که آیا اندازه یک تصویر چند صفحه‌ای کاهش یابد و صفحات در یک طرف برگه کاغذ چیده شوند یا خیر.
هنگام ترکیب صفحات، از این دکمه برای انتخاب تعداد صفحاتی که باید ترکیب شوند استفاده کنید.
مثال: هنگام ترکیب یک تصویر 4 صفحه‌ای در یک سمت برگه کاغذ
‎[4 on 1]‎ را انتخاب کنید.
* این تنظیمات با [N on 1] واقع در صفحه تنظیمات چاپ رسانه حافظه، یکی است.
[Original Type]
انتخاب کنید که اولویت چاپ روی یکدست بودن تصویر باشد یا وضوح متن.
[Halftones]
هنگام بازتولید سایه رنگ‌ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن‌تر و تیره‌تر تصویر)، روش چاپ را براساس محتوای تصویر مشخص کنید.
برای چاپ تصاویر با درجه‌بندی‌های رنگ ظریف، مانند عکس‌های دوربین دیجیتال
روی [Gradation] تنظیم می‌شود. درجه‌بندی رنگ را با پایانی یکدست بازتولید می‌کند.
برای چاپ تصاویر با خطوط ظریف و متن کوچک، مانند تصاویر CAD
روی [Error Diffusion] تنظیم می‌شود. خطوط ظریف و متن کوچک را با وضوح بالا چاپ می‌کند.
* ممکن است قابلیت تثبیت تونر و پایداری بافت، پس از تنظیم کردن [Error Diffusion]، کاهش یابد.
[Print Quality]
تراکم تونر و میزان مورد استفاده‌ را بر اساس سند در حال چاپ و هدف، تنظیم کنید.
[Density]
تراکم تونر مورد استفاده هنگام چاپ را تنظیم کنید.
برای تنظیم دقیق‌تر می‌توانید سطوح سه ناحیه تراکم را در [Fine Adjust] تنظیم کنید.
*توجه داشته باشید که اگر [Toner Save] روی [On] تنظیم شده باشد، نمی‌توانید تراکم تونر را تنظیم کنید.
[Toner Save]
تعیین کنید که هنگام چاپ در تونر صرفه‌جویی شود یا خیر.
وقتی فقط می‌خواهید چیدمان یا دیگر موارد نهایی را قبل از چاپ نهایی، مثلاً چاپ یک کار بسیار بزرگ بررسی کنید، گزینه [On] را در تنظیمات تعیین کنید.
9RXK-04Y