اعمال یک سیاست امنیتی

دستگاه‌های چند عملکردی و چاپگرهای Canon، برای پیکربندی و مدیریت چندین تنظیمات امنیتی به صورت جمعی و مطابق با یک سیاست، دارای یک عملکرد سیاست امنیتی هستند.
شما نمی‌توانید با استفاده از این دستگاه این سیاست امنیتی را ویرایش کنید، اما می‌توان یک سیاست امنیتی ویرایش شده با دستگاه دیگر یا یک نرم‌افزار مدیریت دستگاه را، روی این دستگاه اعمال کرد.

اعمال یک سیاست امنیتی در این دستگاه

شما می‌توانید یک سیاست امنیتی صادر شده از دستگاه دیگر یا نرم‌افزار مدیریت دستگاه را در این دستگاه وارد و اعمال کنید.
* اگر نمی‌توانید سیاست امنیتی صادرشده از دستگاهی دیگر را به این دستگاه وارد کنید، از نرم‌افزار مدیریت دستگاه استفاده نمایید.
با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه، سیاست امنیتی را وارد کنید. نمی‌توانید از پنل کنترل برای وارد کردن این مورد استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است. پس از دریافت سیاست امنیتی، دستگاه به‌صورت خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.
تا زمانی که عملیات وارد کردن کامل نشده است، دستگاه را خاموش نکنید.
ممکن است کامل شدن این پردازش چند دقیقه طول بکشد. خاموش کردن دستگاه در حین پردازش ممکن است منجر به خراب شدن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.
در حین وارد کردن، با دستگاه کار نکنید.
قبل از وارد کردن، بررسی کنید که دستگاه در حال چاپ یا انجام عملیات دیگری نباشد.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Data Management]‏ [Import] کلیک کنید.
صفحه [Import] نمایش داده می‌شود.
4
روی [Browse] در [File Path] کلیک کنید، و فایلی که می‌خواهید وارد شود را مشخص کنید.
فایل اطلاعات پیکربندی دستگاه (*.dcm)، را وارد کنید.
5
در [Decryption Password]، کلمه عبور تنظیم شده هنگام صدور را وارد کنید.
6
کادر انتخاب [Settings/Registration] را در [Select Item to Import] علامت بزنید.
7
روی [Start Importing]‏ [OK] کلیک کنید.
سیاست امنیتی وارد دستگاه می‌شود.
پس از تکمیل دریافت، دستگاه به‌صورت خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.
8
روی [OK] کلیک کنید.
صادر کردن سیاست امنیتی
شما می‌توانید سیاست امنیتی اعمال شده در این دستگاه را صادر و در یک دستگاه دیگر (دستگاه Canon که از تنظیمات سیاست امنیتی پشتیبانی کند) اعمال کنید. وارد و صادر کردن دفترچه آدرس و تنظیمات
* اگر نمی‌توانید سیاست امنیتی صادرشده از دستگاهی دیگر را به این دستگاه وارد کنید، از نرم‌افزار مدیریت دستگاه استفاده نمایید.
اعمال یک سیاست امنیتی محافظت‌شده با کلمه عبور
هنگام اعمال یک سیاست امنیتی محافظت‌شده با کلمه عبور از دستگاه دیگر به این دستگاه، همان کلمه عبور برای سیاست امنیتی روی این دستگاه نیز تنظیم می‌شود. بنابراین، شما فقط می‌توانید سیاست امنیتی با همان کلمه عبور را وارد کنید.
* سیاست امنیتی صادر شده از این دستگاه نیز با همان کلمه عبور تنظیم می‌شود.

بررسی سیاست امنیتی اعمال شده در دستگاه

شما می‌توانید موارد سیاست امنیتی و استفاده از آن‌ها را بررسی کنید.
با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه، سیاست امنیتی را بررسی کنید. نمی‌توانید از پنل کنترل برای بررسی این اطلاعات استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Security Settings]‏ [Confirm Security Policy] کلیک کنید.
صفحه [Confirm Security Policy] نمایش داده می‌شود.
4
موارد سیاست امنیتی و استفاده از آن‌ها را بررسی کنید. موارد سیاست امنیتی
5
پس از مشاهده میزان مصرف، از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) خارج شوید.
9RXK-093