پیکربندی DNS

هنگام کار با دستگاه در محیطی با سیستم نام دامنه (DNS)، اطلاعات سرور DNS و تنظیمات گزینه DHCP را پیکربندی کنید.
در محیطی بدون سیستم نام دامنه (DNS)، می‌توانید DNS چندپخشی (mDNS) را برای استفاده از عملکرد DNS پیکربندی کنید. mDNS در Bonjour و دیگر نرم‌افزارها به کار می‌روند.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Preferences] را انتخاب کنید. شما نمی‌توانید از پنل کنترل برای پیکربندی برخی تنظیمات استفاده کنید. [TCP/IP Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. بسته به موردی که پیکربندی می‌شود، ممکن است لازم باشد دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.
مقدمات ضروری
هنگام پیکربندی DNS در IPv6، تنظیمات را برای استفاده از آدرس IPv6 پیکربندی کنید. تنظیم آدرس های IPv6
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [IPv4 Settings] یا [IPv6 Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit IPv4 Settings] یا صفحه [Edit IPv6 Settings] نمایش داده می‌شود.
4
در [DHCP Option Settings]، تنظیمات گزینه DHCP را پیکربندی کنید.
اگر تنظیمات DHCP را پیکربندی نمی‌کنید، به مرحله 5 بروید.
5
در [DNS Settings]، اطلاعات سرور DNS را تنظیم کنید.
برای اطلاع از جزئیات مربوط به اطلاعات تنظیمات، با ارائه‌دهنده یا مدیر شبکه خود تماس بگیرید. همچنین می‌توانید به تنظیمات رایانه مراجعه کنید. مشاهده اطلاعات اتصال شبکه رایانه
اگر اطلاعات سرور DNS را پیکربندی نمی‌کنید، به مرحله 6 بروید.
6
در [mDNS Settings]، تنظیمات mDNS را پیکربندی کنید.
اگر تنظیمات mDNS را پیکربندی نمی‌کنید، به مرحله 7 بروید.
7
روی [OK] کلیک کنید.
8
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
9RXK-01S