تنظیم کردن

پس از نصب دستگاه، تنظیمات الزامی جهت فعال‌سازی استفاده از عملکردها را با انجام مراحل زیر، پیکربندی کنید.
مراحل 1 تا 3 تنظیمات دستگاه هستند.
مرحله 4 تنظیمات استفاده از دستگاه با استفاده از رایانه است. این تنظیمات را برای تمام رایانه‌هایی که از دستگاه استفاده می‌کنند پیکربندی کنید.
مرحله 1
زمانی که دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، صفحه (راهنمای آماده‌سازی و نصب) برای تنظیم آیتم‌های مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه، نمایش داده می‌شود. با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه، تنظیمات را پیکربندی کنید.
مرحله 2
تنظیمات شبکه‌ای که در راهنمای آماده‌سازی و نصب قرار ندارند را پیکربندی کنید.
در صورتی که با استفاده از راهنمای آماده‌سازی و نصب به شبکه وصل نشدید، در این مرحله این کار را انجام دهید.
مرحله 3
آیتم‌های مورد نیاز برای انجام عملیات فاکس را با دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه تنظیم کنید.
مرحله 4
نرم‌افزار مورد نیاز و درایورهای فاکس و چاپگر را برای استفاده از دستگاه، روی رایانه خود نصب کنید.

همچنین رجوع کنید به

انجام اقدامات جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز
مهم است اقداماتی جهت جلوگیری از خطرات امنیتی هنگام استفاده از دستگاه در یک شبکه، ارائه دهید. نمونه‌هایی از اقداماتی که می‌توانید در رابطه با دستگاه به کار بگیرید را بررسی کنید.
اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز
بررسی عملکردهای موجود
عملکردهای موجود در دستگاه بسته به مدل آن متفاوت خواهند بود. عملکردهایی که در مدل شما وجود دارند را بررسی کنید.
عملکردها و گزینه‌های پشتیبانی شده
پیکربندی تنظیمات لازم جهت استفاده از عملکردهای دستگاه
بسته به مدل دستگاه‌تان ممکن است تنظیمات بیشتری لازم باشد. جهت مشاهده جزئیات در مورد تنظیمات لازم برای هر عملکرد، موارد زیر را مشاهده کنید:
مقدمات چاپ
آماده‌سازی‌ها برای اسکن
آماده‌سازی برای اتصال به دستگاه‌های همراه
وارد کردن داده‌های تنظیمات از یک دستگاه دیگر
برای صرفه‌جویی در زمان ثبت و پیکربندی تنظیمات، می‌توانید تنظیمات دستگاه را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. شما می‌توانید داده‌های مربوط به دستگاه دیگری که دارای مدل مشابه است را روی رایانه صادر کنید، و سپس داده‌های ذکر شده را جهت داشتن تنظیمات مشترک، وارد دستگاه کنید.
وارد و صادر کردن دفترچه آدرس و تنظیمات
9RXK-015