اتصال به LAN بی‌سیم با تنظیم کردن جزئیات (روش نصب دستی)

شما می‌توانید با وارد کردن تمام اطلاعات روتر مانند SSID، کلید شبکه و تنظیمات ایمنی، به‌صورت دستی به روتر LAN بی‌سیم وصل شوید.
برای وصل شدن به LAN بی‌سیم، امتیازات سرپرست لازم است.
مقدمات ضروری
اطلاعات مربوط به روتر LAN بی‌سیمی که می‌خواهید به آن وصل شوید را آماده کنید و در دسترس خود نگه دارید. برای اتصال اطلاعات روتر LAN بی‌سیم مورد نیاز است
هنگام اتصال به روتر LAN بی‌سیمی که از WPA-EAP یا WPA2-EAP برای استاندارد امنیتی خود استفاده می‌کند، IEEE 802.1X را تنظیم کنید. استفاده از IEEE 802.1X
1
در پنل کنترل، [Wireless LAN Settings] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
صفحه [Select Network] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید، سپس [Log In] را فشار دهید. شناسه و پین مدیر سیستم
اگر پیام [Do you want to enable the wireless LAN?] ظاهر شد، [Yes] را فشار دهید.
اگر پیام [Could not find the access point.] ظاهر شد، [Close] را فشار دهید.
2
[Other Connections] را فشار دهید.
3
[Manually Enter Network Name (SSID)] را فشار دهید.
صفحه وارد کردن SSID نمایش داده می‌شود.
4
SSID را وارد کنید، و [Apply] را فشار دهید.
صفحه [Security Settings] نمایش داده می‌شود.
5
استاندارد امنیتی را انتخاب و تأیید اعتبار و رمزگذاری را تنظیم کنید.
هنگام استفاده از WEP
1
[WEP] را فشار دهید.
صفحه [802.11 Authentication] نمایش داده می‌شود.
2
روش تأیید اعتبار انتخاب کنید.
[Open System‎]
از تأیید اعتبار باز استفاده می‌کند.
* هنگام انتخاب این روش تأیید اعتبار توسط شما، در صورتی که به یک روتر LAN بی‌سیمی که از کلید مشترک استفاده می‌کند وصل باشید، خطای تأیید اعتبار رخ می‌دهد. در چنین موقعیتی، تنظیمات دستگاه به [Shared Key] تغییر می‌کند، و تلاش دیگری جهت اتصال مجدد به روتر صورت می‌گیرد.
[Shared Key‎]
از یک کلید رمزگذاری برای کلمه عبور استفاده می‌کند.
3
کلید رمزگذاریی که ثبت نشده است را انتخاب کنید و [Register] را فشار دهید.
صفحه وارد کردن کلید رمزگذاری نمایش داده می‌شود.
4
کلید شبکه را وارد کنید و [Apply] را فشار دهید.
کلید رمزگذاری در صفحه [Select Encryption Key] ثبت می‌شود.
5
یک کلید رمزگذاری ثبت شده را انتخاب کنید، و [Connect] را فشار دهید.
هنگام استفاده از WPA-PSK یا WPA2-PSK
1
[WPA/WPA2-PSK] را فشار دهید.
صفحه [WPA/WPA2 Encryption Method] نمایش داده می‌شود.
2
روش رمزگذاری را انتخاب کنید.
صفحه وارد کردن کلید رمزگذاری نمایش داده می‌شود.
زمانی که [Auto] را انتخاب کنید، بسته به روتر LAN بی‌سیمی که می‌خواهید به آن وصل شوید، AES-CCMP یا TKIP به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود.
3
کلید شبکه را وارد کنید و [Apply] را فشار دهید.
هنگام استفاده از WPA-EAP یا WPA2-EAP
[WPA/WPA2-EAP]‏ [OK] را فشار دهید.
هنگام عدم استفاده از یک استاندارد ایمنی
[None] را فشار دهید.
6
وقتی [Connected.] در پنل کنترل نمایش داده شد، [Close] را فشار دهید.
وقتی دستگاه به LAN بی‌سیم وصل باشد، [] روی صفحه [Home] و صفحه تمام عملکردها ظاهر می‌شود.
7
چند دقیقه صبر کنید.
به‌صورت پیش‌فرض، یک آدرس IP به طور خودکار تنظیم می‌شود.
برای استفاده از یک آدرس IP مشخص، این مورد را به‌صورت دستی تنظیم کنید.
تنظیم آدرس‌های IPv4
تنظیم آدرس های IPv6
در صورتی که هنگام انجام عملیات پیام خطایی ظاهر شود و امکان برقراری اتصال وجود نداشته باشد
[Close] را فشار دهید، اطلاعات روتر LAN بی‌سیمی که می‌خواهید به آن وصل شوید را بررسی کنید، و این رویه را از مرحله 2 تکرار کنید.
9RXK-01H