لکه‌هایی در لبه نتایج چاپ دیده می‌شود

با بررسی موارد به ترتیب زیر، عیب‌یابی را انجام دهید:
آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟
بررسی کنید که کاغذ موجود در دستگاه قابل استفاده باشد، و در صورت لزوم، آن را با کاغذ مناسب جایگزین کنید.
کاغذ قابل استفاده
بارگذاری کاغذ
اندازه و نوع کاغذ را براساس کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید. مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ
آیا بدون حاشیه تا لبه کاغذ چاپ می‌کنید؟
زمانی که در درایور چاپگر تنظیمات بدون حاشیه مشخص شده باشد، ممکن است این اتفاق رخ دهد. برای چاپ با این دستگاه، حاشیه ‏5 میلی متر (‏10 میلی متر در بالا و پایین پاکت نامه) الزامی است.
برای ارائه حاشیه، تنظیمات زیر را در صفحه [ترجیحات چاپ] درایور چاپگر پیکربندی کنید.
زبانه [Finishing]‏ [Advanced Settings]‏ [Expand Print Region and Print]‏ [Off]
آیا قطعه تثبیت را تمیز کرده‌اید؟
ممکن است این علائم موقع کثیف بودن قطعه تثبیت رخ دهند. در چنین موردی، قطعه تثبیت را تمیز کنید. تمیز کردن قطعه تثبیت
9RXK-0F0