Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού

Για να διασφαλίσετε την ποιοτική εκτύπωση και να αποτρέψετε τις εμπλοκές χαρτιού, το μέγεθος και ο τύπος χαρτιού πρέπει να οριστούν σωστά σύμφωνα με το τοποθετημένο χαρτί.
Μπορείτε να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις χαρτιού που χρησιμοποιείτε συχνά και να αποκρύψετε εκείνες που δεν χρειάζεστε, για να απλουστεύσετε τις ρυθμίσεις χαρτιού.
Ρυθμίσεις που απαιτούνται μετά την τοποθέτηση του χαρτιού
Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού σύμφωνα με το χαρτί που έχει φορτωθεί.
Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού για το συρτάρι χαρτιού
Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Εάν χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, μπορείτε να καταχωρίσετε το χαρτί που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην χρειάζεται να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις κάθε φορά.
Καταχώριση συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Απλούστευση των ρυθμίσεων χαρτιού
Μπορείτε να καταχωρίσετε και να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού για πιο εύκολη ρύθμιση.
Καταχώριση μη τυπικού μεγέθους χαρτιού (ειδικό χαρτί)
Απόκρυψη μεγεθών χαρτιού που δεν χρησιμοποιούνται
Χρήση κατάλληλου χαρτιού
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να επιλέγεται αυτόματα η πηγή χαρτιού με το κατάλληλο χαρτί όταν γίνεται εκτύπωση.
Χρήση του κατάλληλης πηγής χαρτιού για κάθε λειτουργία
9RXH-032