Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων χαρτί που χρησιμοποιείτε προσωρινά. Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Οδηγοί χαρτιού

Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού, για να τοποθετήσετε το χαρτί με ακρίβεια.

Δίσκος χαρτιού

Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού, όταν τοποθετείτε χαρτί.

Δίσκος επέκτασης

Ανοίξτε και χρησιμοποιήστε αυτόν τον δίσκο, όταν τοποθετείτε χαρτιά μεγάλου μεγέθους.

Μοχλός απασφάλισης

Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού κρατώντας το μοχλό απασφάλισης.
9RXH-00E