Χρήση TLS

Το TLS (Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς) είναι ένας μηχανισμός για την κρυπτογράφηση δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω του δικτύου. Η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών με TLS όταν χρησιμοποιείται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μειώνει τον κίνδυνο υποκλοπής και αλλοίωσης των δεδομένων στη διάρκεια της επικοινωνίας.
Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), καθορίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό (πιστοποιητικό διακομιστή) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το TLS στο Remote UI.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις διαχείρισης], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του TLS στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). [Remote UI]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Προετοιμάστε το κλειδί και το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιούνται για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS. Διαχείριση και επαλήθευση κλειδιού και πιστοποιητικού
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Στην περιοχή [Network Settings], κάντε κλικ στο [TLS Settings].
Εμφανίζεται η οθόνη [TLS Settings].
4
Καθορίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιούνται για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS.
1
Στην περιοχή [Key and Certificate Settings], κάντε κλικ στο [Key and Certificate].
Εμφανίζεται η οθόνη [Key and Certificate Settings].
2
Στα δεξιά από το κλειδί και το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθούν, κάντε κλικ στην επιλογή [Register Default Key].
Όταν κάνετε κλικ στο όνομα του κλειδιού (ή στο εικονίδιο του πιστοποιητικού), εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού.
Στην οθόνη λεπτομερειών πιστοποιητικού, κάντε κλικ στο [Verify Certificate] για να επαληθεύσετε ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
5
Ορίστε την έκδοση και τον αλγόριθμο TLS.
1
Κάντε κλικ στο [TLS Details] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit TLS Details].
2
Ορίστε την έκδοση και τον αλγόριθμο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάντε κλικ στο [OK].
Κάποιοι συνδυασμοί εκδόσεων και αλγορίθμων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τους υποστηριζόμενους συνδυασμούς εκδόσεων και αλγορίθμων, ανατρέξτε στις προδιαγραφές TLS. TLS
[Allowed Versions]
Καθορίστε τη μέγιστη και την ελάχιστη έκδοση TLS.
[Algorithm Settings]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του αλγορίθμου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το TLS.
6
Ενεργοποιήστε το TLS από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Κάντε κλικ στο [License/Other] [Remote UI Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Remote UI Settings].
2
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use TLS] και κάντε κλικ στο [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης κατά την εκκίνηση της Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για το πιστοποιητικό ασφαλείας κατά την εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) με ενεργοποιημένο το TLS. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με το πιστοποιητικό ή με τις ρυθμίσεις TLS, μπορείτε να συνεχίσετε τις λειτουργίες.
Χρήση TLS για κρυπτογράφηση απεσταλμένων και ληφθέντων e-mail και I-Φαξ
Εάν ο διακομιστής SMTP και ο διακομιστής POP3 υποστηρίζουν το TLS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TLS για την επικοινωνία με αυτούς τους διακομιστές. Διαμόρφωση λεπτομερών πληροφοριών του διακομιστή e-mail (Remote UI)
9RXH-082