Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Για να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web ενός υπολογιστή και συνδεθείτε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος ή σε κατάσταση γενικού χρήστη. Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ποικίλλουν, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία έχετε συνδεθεί.
Όταν έχει ρυθμιστεί η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, πρέπει να συνδεθείτε με τον κωδικό τμήματος. Η κατάσταση στην οποία συνδέεστε διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για το αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Ελέγξτε το περιβάλλον λειτουργίας του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Υποστηριζόμενο περιβάλλον
Συνδέστε τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για τη λειτουργία του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) στη συσκευή μέσω δικτύου. Ρύθμιση του δικτύου
Ελέγξτε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Έλεγχος της κατάστασης και των ρυθμίσεων δικτύου
1
Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός υπολογιστή, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://<διεύθυνση IP της συσκευής>/
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Όταν η επικοινωνία με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) είναι κρυπτογραφημένη, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για το πιστοποιητικό ασφαλείας. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με το πιστοποιητικό ή με τις ρυθμίσεις TLS, μπορείτε να συνεχίσετε τις λειτουργίες.
Όταν εισάγετε μια διεύθυνση IPv6, περικλείστε τη διεύθυνση IP σε αγκύλες [ ].
Παράδειγμα:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα, όπως το [Cannot access Remote UI.], και δεν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα:
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή στο Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής)
2
Εισαγάγετε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνδεση.
Όταν δεν έχει ρυθμιστεί Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων
Επιλέξτε [System Manager Mode] ή [General User Mode] και εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με την κατάσταση της ρύθμισης.
[System Manager Mode]
Όταν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος, εισαγάγετε το αναγνωριστικό του υπεύθυνου συστήματος και το PIN του υπεύθυνου συστήματος. Αναγνωριστικό και PIN υπεύθυνου συστήματος
* Όταν συνδέεστε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος, πρέπει πρώτα να αλλάξετε το PIN υπεύθυνου συστήματος από την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN
[General User Mode]
Μπορείτε να συνδεθείτε χωρίς να εισαγάγετε όνομα χρήστη, αλλά εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη εκτύπωσης, όταν ελέγχετε και ακυρώνετε εργασίες που αναμένουν για εκτύπωση.
* Εάν δεν έχει οριστεί όνομα χρήστη στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ορίζεται αυτόματα το όνομα χρήστη σύνδεσης του υπολογιστή που έστειλε τα δεδομένα εκτύπωσης.
[Remote UI Access PIN]
Όταν έχει οριστεί το PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), εισαγάγετε το PIN.
Όταν έχει οριστεί η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων
Εισαγάγετε τον κωδικό τμήματος και το PIN.
Όταν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος
Όταν συνδέεστε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος.
Εάν εισαχθεί κωδικός τμήματος διαφορετικός από το αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος, θα συνδεθείτε σε κατάσταση γενικού χρήστη.
Όταν δεν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος
Θα συνδεθείτε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος, όποιον κωδικό τμήματος και να εισαγάγετε. Αναγνωριστικό και PIN υπεύθυνου συστήματος
* Όταν συνδέεστε σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος, πρέπει πρώτα να αλλάξετε το PIN υπεύθυνου συστήματος από την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Log In].
Εμφανίζεται η σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη). Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
4
Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, κάντε κλικ στο [Log Out].
Η οθόνη σύνδεσης εμφανίζεται, αφού αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Μην αποκτάτε πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες web, όταν χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Ορισμός της ώρας μέχρι την αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη
Ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία, για να ορίσετε το χρονικό διάστημα έως ότου αποσυνδεθεί ο χρήστης.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Edit] εισαγάγετε την ώρα μέχρι την αποσύνδεση του χρήστη [OK]
9RXH-098