Ενεργοποίηση Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων

Αφού καταχωριστεί ένας κωδικός τμήματος, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για να ενεργοποιηθεί η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων. Αφού ξεκινήσει η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εκτύπωση και αποστολή φαξ από υπολογιστή
Σάρωση και αποθήκευση δεδομένων σε υπολογιστή
Μπορείτε επίσης να περιορίσετε αυτές τις λειτουργίες, όπως απαιτείται.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις διαχείρισης], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Διαχ κωδ τμημάτων]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [User Management] [Department ID Management] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Department ID Management].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Department ID Management].
5
Για να μην επιτρέπεται η εκτύπωση από υπολογιστή με άγνωστο κωδικό τμήματος, καταργήστε την επιλογή από το στοιχείο.
Για τον περιορισμό της εκτύπωσης και αποστολής φαξ από υπολογιστή με άγνωστο κωδικό τμήματος
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Allow Print Jobs with Unknown IDs].
* Όταν δεν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, πρέπει να ορίσετε τον κωδικό τμήματος στο πρόγραμμα οδήγησης, για να μπορέσετε να εκτυπώσετε ή να στείλετε φαξ από υπολογιστή. Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN σε υπολογιστή
Για απαγόρευση αποθήκευσης σαρωμένων δεδομένων σε υπολογιστή
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Allow Scan Jobs with Unknown IDs].
* Δεν μπορείτε να ορίσετε κωδικό τμήματος στο πρόγραμμα οδήγησης ή στην εφαρμογή για την αποθήκευση των σαρωμένων δεδομένων σε υπολογιστή. Επομένως, όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν σαρωμένα δεδομένα στον υπολογιστή κατά τη Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
7
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
9RXH-07R