[Αντιγραφή]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για αντιγραφή.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Αλλαγή προεπιλ. ρυθμίσεων (Αντιγραφή)]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Αντιγραφή]
Αλλάξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αντιγραφή. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
Οι τιμές που καθορίζονται εδώ είναι αυτές που επανέρχονται όταν πατάτε [Επαναφ] στην οθόνη αντιγραφής.
[Αριθμός Αντιγράφων]
1 έως 999
[Πηγή χαρτιού]
[Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων]
[Συρτάρι 1]
[Συρτάρι 2]*1
[Πυκνότητα]
9 επίπεδα
[Προσαρμογή πυκνότητας φόντου]
[Αυτόματα]
[Προσαρμογή (μη αυτόματα)]
9 επίπεδα
[Σχέσ αντιγρ]
Ειδική Κλίμακα
[100% 1:1]
[Αυτόματα]
[400% Μέγιστ.]
[200%]
[141% A5->A4]
[70% A4->A5]
[50%]
[25% Ελάχιστ.]
[Εκτύπωση 2-Όψεων]
[Off]
[1 όψης->2 όψεων]
[2 όψεων->2 όψεων]
[2 όψεων->1 όψης]
[Τυπ πρωτ/αντιγ]
[N σε 1]
[Off]
[2 σε 1]
[4 σε 1]
[Διάταξη]
[Τύπος Πρωτοτύπου]
[Κείμενο]
[Κείμενο/Φωτογραφία]
[Κείμ./Φωτογρ. (Υψηλή Ποιότητα)]
[Φωτογραφία]
[Σελιδοποίηση]
[Off]
[On]
[Διαγραφή πλαισίου]
[Off]
[On]
1 έως 4 έως 50 (mm)
[Μέγεθος σάρωσης]
[Ευκρίνεια]
7 επίπεδα
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.
9RXH-0AH