[Κοινές Ρυθμίσεις]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του κλειδώματος στη μνήμη με φαξ και I-Φαξ.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Ρύθμιση εισερχομένων φαξ]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Λήψη/Προώθηση] ή [Λήψη] [Κοινές Ρυθμίσεις]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το κλείδωμα φαξ στη μνήμη.
* Η επιλογή [Ρύθμιση εισερχομένων φαξ] ίσως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις κλειδώματος μνήμης φαξ]
[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Λήψη/Προώθηση] ή [Λήψη]  [Κοινές Ρυθμίσεις] [Ρύθμιση εισερχομένων φαξ]
Αντί να εκτυπώσετε αμέσως τα φαξ που λαμβάνετε, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε προσωρινά στη μνήμη της συσκευής. Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (κλείδωμα στη μνήμη)
[Χρήση κλειδώματος μνήμης]
[Off]
[On]
[Χρήση προεπισκόπησης φαξ]
[Off]
[On]
[Εκτύπωση Αναφοράς]
[Off]
[On]
[Ορισμός χρόνου κλειδώμ. μνήμης]
[Off]
[On]
[Χρόνος κλειδ μνήμης]
[Ώρα έναρξης κλειδ μνήμης]
[Λήξη χρόνου κλειδ μνήμης]

[Συνέχ. εκτύπ. Με χαμ. στάθμη]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Λήψη/Προώθηση] ή [Λήψη] [Κοινές Ρυθμίσεις]
Καθορίστε αν θα εκτυπώνονται τα φαξ και τα Ι-Φαξ που λαμβάνονται, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή.
Η εκτύπωση με κασέτα γραφίτη με χαμηλή στάθμη γραφίτη μπορεί να οδηγήσει σε αχνά ή αποχρωματισμένα αποτελέσματα εκτύπωσης. Για τον λόγο αυτό, η ρύθμιση αυτή πρέπει να ορίζεται σε [Off]. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η ρύθμιση και η στάθμη του γραφίτη είναι χαμηλή, τα φαξ και τα Ι-Φαξ που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής.
Εάν καθοριστεί η επιλογή [On] σε αυτήν τη ρύθμιση, τα φαξ και τα Ι-Φαξ που λαμβάνονται δεν αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής. Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι πολύ αχνά και δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά το φαξ ή το Ι-Φαξ.
[Off]
[On]

[Εκτυπώστε υποσέλιδο ΛΨ]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Λήψη/Προώθηση] ή [Λήψη] [Κοινές Ρυθμίσεις]
Επιλέξτε αν θα εκτυπώνονται η ημερομηνία και η ώρα λήψης, ο αριθμός σελίδας και άλλες πληροφορίες λήψης στο κάτω μέρος των φαξ ή Ι-Φαξ.
Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης για τα φαξ που λαμβάνονται
Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης του ληφθέντος I-Φαξ
[Off]
[On]
9RXH-0AY