[Αποστολή]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή σαρωμένων δεδομένων και φαξ.

[Κοινές Ρυθμίσεις]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Αποστολή]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης σαρωμένων δεδομένων και φαξ και για την εμφάνιση μιας οθόνης επιβεβαίωσης προορισμού.
[Κοινές Ρυθμίσεις]

[Ρυθμίσεις σάρωσης και αποστολής]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Αποστολή]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή σαρωμένων δεδομένων και I-Φαξ.
[Ρυθμίσεις σάρωσης και αποστολής]

[Ρυθμίσεις φαξ]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Αποστολή]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.
[Ρυθμίσεις φαξ]
* Η επιλογή [Ρυθμίσεις φαξ] ίσως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.
9RXH-0AR