[Ρυθμίσεις λειτουργίας]

Η υποστήριξη για [Ρυθμίσεις λειτουργίας] εισαγωγής και εξαγωγής εμφανίζεται παρακάτω.
: Μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί
: Δεν μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί

[Κοινό]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού]
[Ρυθμίσεις εκτύπωσης]
[Ρυθμίσεις σάρωσης]
*1
[Δημιουργία αρχείου]
[Οδηγός ρύθμισης φαξ]
*1 Η [Αυτ. σύνδ.] είναι «».

[Αντιγραφή]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Αλλαγή προεπιλ. ρυθμίσεων (Αντιγραφή)]

[Εκτυπωτής]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Ρυθμίσεις εκτυπωτή]
[Προτερ ρυθμ προγρ οδήγ κατά την εκτύπωση]
[Αντίγραφα]
[Εκτύπωση 2-Όψεων]
[Προεπιλεγμένο Χαρτί]
[Παράκαμψη Μεγέθους Χαρτιού]
[Ποιότητα Εκτύπωσης]
[Διάταξη]
[Σφάλμα Αυτ. Παράβλεψης]
[Χρονικό Όριο]
[Προσωπικότητα]
[Προτερ. δίσκου ΠΧ]
[UFR II]
[PCL]
[PS]
[Ρυθμίσεις απεικόνισης]
[PDF]
[XPS]
[Επιλογή PDL (Plug and Play)]
[Δίκτυο]
[USB]

[Αποστολή]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Κοινές Ρυθμίσεις]
[Ρυθμίσεις σάρωσης και αποστολής]
[Ρυθμίσεις φαξ]
[Αλλαγή προεπιλ. ρυθμίσεων (Φαξ)]
[Συναγερμός εκτός αγκίστρωσης]
[ECM ΑΠ]
[Ρύθμιση χρόνου παύσης]
[Αυτόματη επανάκληση]
[Ελέγξτε τον ήχ κλ πριν από απ]
[Ορισμός γραμμής]
[Ταχύτητα έναρξης ΑΠ]
[Ρύθμιση πλήκτρου R]
[Αρχειοθέτηση εγγράφου ΑΠ]
[Επιβ αρ φαξ που έχει εισαχθεί]
[Να επιτρ ΑΠ προγρ οδήγ φαξ]
[Χρ. β. διευθ. σε αν. ακρ.]
[Απαγόρευση επακόλουθ μετάδ]
[Καταχ ΠροορΚατ σε ΒιβλΔιευθ]
[Τελικό ID ΑΠ]
[Αυτόματη ρύθ. ταχ. επικ. VoIP]

[Λήψη/Προώθηση] ή [Λήψη]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Κοινές Ρυθμίσεις]
[Ρυθμίσεις Ι-Φαξ]
[Ρυθμίσεις φαξ]
[Εκτύπωση Διπλής Όψης]
[ECM ΛΨ]
[Κουδούνισμα εισερχόμενου]
[Απομακρυσμένο ΛΨ]
[Αλλαγή σε Αυτ. ΛΨ]
[Ταχύτητα έναρξης ΛΨ]
[Χρήση σμίκρυνσης μεγέθ ΛΨ]
[Προώθηση ρυθμίσεων]
*1
*1 Οι επιλογές [Χρήση λειτουργίας προώθησης] και [Προορισμός προώθησης] στην περιοχή [Λειτουργία προώθησης] είναι «».

[Αποθήκευση/Άνοιγμα αρχείων]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Κοινές Ρυθμίσεις]
[Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων]
[Οθ. Όταν Συνδ. Μέσο Μνήμ.]

[Ασφαλής Εκτύπωση]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Ασφαλής Εκτύπωση]
9RXH-0CK