Διαμόρφωση της συσκευής για το περιβάλλον δικτύου που χρησιμοποιείτε

Το μέγεθος και η διαμόρφωση ενός δικτύου διαφέρει, ανάλογα με τον σκοπό και τη χρήση. Η συσκευή διαθέτει ποικιλία τεχνολογιών για να υποστηρίζει πολλά περιβάλλοντα.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου, όπως απαιτείται.

Δείτε επίσης

Για να περιορίσετε την απειλή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της υποκλοπής, συνιστάται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σύμφωνα με το περιβάλλον του δικτύου σας.
Προστασία του δικτύου
Χρήση της συσκευής σε δίκτυο με έλεγχο ταυτότητας IEEE 802.1X
Όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας IEEE 802.1X, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή, όπως τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που διαχειρίζεται ο διακομιστής ελέγχου ταυτότητας. Χρήση IEEE 802.1X
9RXH-01L