Διαμόρφωση DNS

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με σύστημα ονομάτων τομέα (DNS), διαμορφώστε τις πληροφορίες του διακομιστή DNS και τις ρυθμίσεις της επιλογής DHCP.
Σε περιβάλλον χωρίς DNS, μπορείτε να διαμορφώσετε DNS πολλαπλής διανομής (mDNS) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DNS. Το mDNS χρησιμοποιείται από το Bonjour και άλλο λογισμικό.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε κάποιες από τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις TCP/IP]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Ανάλογα με το στοιχείο που πρόκειται να διαμορφωθεί, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Όταν διαμορφώνετε DNS για IPv6, διαμορφώστε τη ρύθμιση ώστε να χρησιμοποιείται διεύθυνση IPv6. Καθορισμός διευθύνσεων IPv6
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [IPv4 Settings] ή [IPv6 Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit IPv4 Settings] ή η οθόνη [Edit IPv6 Settings].
4
Στην περιοχή [DHCP Option Settings], διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της επιλογής DHCP.
Εάν δεν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της επιλογής DHCP, προχωρήστε στο βήμα 5.
5
Στην περιοχή [DNS Settings], ορίστε τις πληροφορίες του διακομιστή DNS.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον παροχέα ή με τον διαχειριστή του δικτύου σας. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Προβολή των πληροφοριών σύνδεσης δικτύου του υπολογιστή
Εάν δεν διαμορφώνετε τις πληροφορίες του διακομιστή DNS, προχωρήστε στο βήμα 6.
6
Στην περιοχή [mDNS Settings], διαμορφώστε τις ρυθμίσεις mDNS.
Εάν δεν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις mDNS, προχωρήστε στο βήμα 7.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
8
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
9RXH-01S