Επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου LAN

Ορίστε αν θα συνδέεται η συσκευή στο δίκτυο μέσω ενσύρματου ή ασύρματου LAN.
Εάν θέλετε να αλλάξετε από ενσύρματο LAN σε ασύρματο LAN, μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση κατά τη διαδικασία της σύνδεσης στο ασύρματο LAN. Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ενσύρματο LAN και ασύρματο LAN.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, πατώντας [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη  [Προτιμήσεις]. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [] (ενσύρματο LAN) ή [] (ασύρματο LAN) στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Δίκτυο].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το ΡΙΝ υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν πατήστε [Σύνδεση]. Αναγνωριστικό και PIN υπεύθυνου συστήματος
2
Πατήστε [Επιλογή Ενσ/Ασύρμ LAN].
3
Επιλέξτε [Ενσύρματο LAN] ή [Ασύρματο LAN].
Εμφανίζεται το μήνυμα [Οι ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν.].
Στη συνέχεια, συνδεθείτε στο ενσύρματο ή στο ασύρματο LAN.
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
Κατά την εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου LAN
Όλα τα εγκαταστημένα προγράμματα οδήγησης πρέπει να απεγκατασταθούν και, στη συνέχεια, να εγκατασταθούν ξανά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
9RXH-018