Χαρτί και προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, με βάση το σύμπτωμα.
9RXH-0FA