Το χαρτί καμπυλώνει

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Ορίστε σωστά το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού σύμφωνα με το χαρτί που έχετε τοποθετήσει. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
Εάν ορίσετε την επιλογή [Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού] σε [On], η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
[Αρχική] οθόνη στον πίνακα ελέγχου [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Ειδικ επεξεργ χαρτ] [Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού] [On]
* Όταν επιλέγετε [On], το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αποχρωματισμένες εκτυπώσεις και μικρότερες ταχύτητες εκτύπωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού] σε [Προτερ όψ εκτ], η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
[Αρχική] οθόνη στον πίνακα ελέγχου [Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού] [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού] [Προτερ όψ εκτ]
* Όταν επιλέγετε [Προτερ όψ εκτ], η ταχύτητα εκτύπωσης για εκτυπώσεις 1-όψης ίσως να είναι πιο αργή.
Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη που θα εκτυπωθεί (εμπρός και πίσω όψη χαρτιού) αντεστραμμένη.
* Σε σπάνιες περιπτώσεις, το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί ανάλογα με το χαρτί που χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτυπώστε στην αρχική πλευρά του χαρτιού.
Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;
Δοκιμάστε τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά:
Ελέγξτε τις προφυλάξεις και αντικαταστήστε το χαρτί με άλλο στεγνό.
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού
Αλλάξτε τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού σε πιο λεπτό χαρτί. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
9RXH-0FE