Εμφανίζονται λωρίδες

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:

Βήμα 1: Έλεγχος του χαρτιού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού

Βήμα 2: Έλεγχος της επιφάνεια σάρωσης

Είναι λερωμένη η επιφάνεια σάρωσης;
Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης ή την πίσω πλευρά του τροφοδότη, αν είναι λερωμένες.
Καθαρισμός της επιφάνειας σάρωσης
Καθαρισμός του τροφοδότη

Βήμα 3: Έλεγχος της κασέτας γραφίτη

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη.
Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη με χαμηλή στάθμη γραφίτη.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
* Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής, η πραγματική ποσότητα γραφίτη που απομένει ίσως να είναι μικρότερη από την υποδεικνυόμενη ή τα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αλλοιωθεί. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Βήμα 4: Έλεγχος του περιβάλλοντος χρήσης της συσκευής

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας;
Οι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργήσουν συμπύκνωση που μπορεί να οδηγήσει σε ξεθωριασμένες ή θολές εικόνες και κείμενο. Εάν ορίσετε την επιλογή [Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας] στη θέση [On], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
[Αρχική] στον πίνακα ελέγχου [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Συντήρηση] [Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας] [On]
* Κατά την αφαίρεση της συμπύκνωσης, μπορεί να εξαχθεί ένα κενό φύλλο χαρτιού, χωρίς να έχει εκτυπωθεί σωστά. Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε [On], μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται ή όχι η εκτύπωση.
* Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε [On], η συσκευή πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένη, για να αφαιρείται συνεχώς η συμπύκνωση. Η ρύθμιση ώρας αυτόματου τερματισμού λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη.
Έχει τοποθετηθεί η συσκευή σε θέση με ισχυρά ρεύματα αέρα, όπως μπροστά από ένα κλιματιστικό;
Εάν ναι, ρυθμίστε την κατεύθυνση και τον όγκο του αέρα του κλιματιστικού.
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ο ορισμός της ρύθμισης [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού] σε [Προτερ όψ εκτ] μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
[Αρχική] στον πίνακα ελέγχου [Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού] [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού]  [Προτερ όψ εκτ]
* Όταν επιλέγετε [Προτερ όψ εκτ], η ταχύτητα εκτύπωσης για εκτυπώσεις 1-όψης ίσως να είναι πιο αργή.

Βήμα 5: Έλεγχος της κατάστασης συντήρησης

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, όταν η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης

Βήμα 6: Έλεγχος για λωρίδες στις άκρες του χαρτιού

Εμφανίζονται λωρίδες στις άκρες του χαρτιού;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Μείωση αυλακ. (υγρ.)/Γραμμών] στη θέση [On], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
[Αρχική] στον πίνακα ελέγχου [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Μείωση αυλακ. (υγρ.)/Γραμμών]  [On]
* Εάν καθοριστεί η επιλογή [On], μειώνεται η ταχύτητα εκτύπωσης.
9RXH-0EW