Priročniki naprave

Spodaj navedeni priročniki so priloženi napravi. Uporabite jih v skladu s svojim namenom.
Kliknite ikono, da prikažete ustrezen priročnik (PDF).
Pomembna varnostna navodila
Ta priročnik vsebuje informacije, potrebne za preprečevanje poškodb in naključne materialne škode.
Navodila za postavitev
V tem priročniku sta opisana odpakiranje in nastavitev naprave, s katero napravo pripravite za uporabo.
Navodila za uporabo (ta priročnik)
V tem priročniku so podrobno opisane vse funkcije naprave. Vsebuje tudi specifikacije in opisuje vzdrževanje naprave. Navodila za uporabo se odpre v spletnem brskalniku.
Uporaba priročnika Navodila za uporabo
Send Setting Guide (Vodnik za nastavitve pošiljanja)
V tem priročniku so opisani postopki priprave in konfiguracije nastavitev za pošiljanje optično prebranih podatkov po e-pošti ter shranjevanje teh podatkov v mapo v skupni rabi. Send Setting Guide (Vodnik za nastavitve pošiljanja) je na voljo na priloženem CD-ju/DVD-ROM-u.
* Send Setting Guide (Vodnik za nastavitve pošiljanja) lahko odprete tudi pri zagonu, če uporabljate Send Function Setting Tool (Orodje za nastavitev pošiljanja).
Podrobnosti o gonilnikih, programski opremi in aplikaciji Application Library najdete na spletnem mestu s spletnimi priročniki.
https://oip.manual.canon/
9RY2-0J2